Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Pomiar przepływu w instalacjach przemysłowych

 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Przedsiębiorstwa, które w swej działalności wykorzystują płyny lub gazy, powinny zadbać o bardzo dokładny pomiar przepływu tych mediów przez instalacje. Jest to ważne z co najmniej dwóch powodów: pierwszym z nich są finanse. Wiedza o wydajności instalacji przemysłowej jest jednym z czynników pozwalających stwierdzić, czy przedsiębiorstwo jest w stanie zrealizować plan produkcji, a więc krótko mówiąc - czy produkcja przyniesie zyski, czy straty. Drugim powodem jest konieczność spełnienia określonych wymogów i norm prawnych, związanych np. z ochroną środowiska naturalnego.

Czym jest pomiar przepływu?
W zakładach przemysłowych mamy często do czynienia z instalacjami rur i kanałów, którymi transportowane są rozmaite ciecze oraz gazy. Pomiar przepływu to zbadanie, jaka ilość danego medium jest w stanie przepłynąć przez wyznaczonych odcinek instalacji w konkretnej jednostce czasu. Najczęściej ilość tę wyraża się w litrach na sekundę, rzadziej w galonach na minutę (galon to około 3,7 litra).

Narzędzia do dokonywania pomiaru przepływu
Urządzenia, którymi dokonujemy pomiar przepływu cieczy lub gazy w danej instalacji, ogólnie noszą miano przepływomierzów. Istnieje kilka ich rodzajów, każdy z nich dokonuje pomiaru w inny sposób. Oto kilka z nich

  • - Zwężkowe – np. zwężki Venturiego, to urządzenie wykorzystujące spadek ciśnienia cieczy lub gazu w elemencie pomiarowym. Są to jedne z najpowszechniej stosowanych przepływomierzy
  • - Elektromagnetyczne – wykorzystujące zjawisko indukcji elektromagnetycznej, odkryte przez Michaela Faradaya. Urządzenie mierzy prędkość przepływu przez daną powierzchnię prostopadłą do kierunku pola magnetycznego.
  • - Ultradźwiękowe – pomiar przepływu dokonywany jest na podstawie różnicy czasów przejścia przez strumień medium fali ultradźwięków
  • - Termiczne – wykorzystujące w pomiarze zmiany temperatury medium, powstające w wyniku jego przepływu przez instalację
  • - Przepływomierz Coriolisa – w pomiarze wykorzystane są prawa sformułowane przez Gasparda-Gustava Coriolisa, dotyczące przemieszczania się ciał w obrotowych układach odniesienia. Urządzenie tego rodzaju składa się z dwóch drgających rurek – przepływająca przez nie ciecz swoją masą i wektorem przepływu powoduje opóźnienia drgań, które są podstawą do wyznaczania prędkości przepływu.

Profesjonalne przepływomierze przeznaczone do zastosowania przemysłowego znajdziemy w ofercie firmy Poltraf, dystrybutora produktów marek takich Comac Cal.