Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Nabór wniosków w ramach Programu Badań Stosowanych

 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Do 1 lutego trwa drugi nabór wniosków w ramach Programu Badań Stosowanych na projekty badawcze o tzw. charakterze aplikacyjnym, organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekty mają szansę uzyskać dofinansowanie w wysokości 240 mln złotych.

Program Badań Stosowanych ma na celu wsparcie sektora nauki i przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych możliwych do wykorzystania w różnych dziedzinach nauki oraz branżach przemysłu. a tym samym zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych. Konkurs adresowany jest do: jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe, centrów naukowo-przemysłowych, centrów naukowych PAN, sieci naukowych oraz konsorcjów naukowych.

Obszary tematyczne, w jakich można składać projekt to:
• Nauki chemiczne
• Geologia, górnictwo i budownictwo
• Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka
• Energetyka i elektronika
• Materiały i technologie materiałowe
• Mechanika i transport
• Nauki medyczne i farmaceutyczne
• Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne
• Interdyscyplinarne

Program obejmuje swoimi zakresem dwie ścieżki programowe:
• Ścieżka A obejmuje prowadzenie prac podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne;
• Ścieżka B ma na celu podejmowanie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w systemie elektronicznym OSF: https://osf.opi.org.pl

Szczegóły: http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/ii-konkurs-pbs/