Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Technologia wytwarzania pasty umożliwia zagospodarowanie odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego w sposób przyjazny dla środowiska

 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Outotec jest jedną z nielicznych firm na świecie, która oferuje szereg kompletnych rozwiązań z zakresu zagęszczania odpadów przemysłowych do postaci pasty. Materiał pozyskiwany w technologii wytwarzania pasty zostaje odwodniony w takim stopniu, że nie wymaga deponowania w dużych stawach osadowych.

Doskonała znajomość technologii wytwarzania pasty opiera się na wieloletnim doświadczeniu firmy Outotec z zakresu technologii przeróbki kopalin użytecznych i metali.

Jak powiedział Anders Nyström, Dyrektor ds. sprzedaży w Wydziale Technologii Wytwarzania Pasty i Podsadzek Outotec,: „technologia wytwarzania pasty cieszy się wielkim zainteresowaniem i obecnie firma Outotec realizuje inwestycje z jej zastosowaniem na całym świecie. Dzięki zastosowaniu technologii pasty odpady wydobywcze tworzą hałdę w formie stożka i nie muszą być składowane w dużych stawach, a to oznacza, że powierzchnia składowiska jest znacznie mniejsza w porównaniu z konwencjonalnymi stawami osadowymi, przy czym zagrożenie przeciekami zostaje ograniczone do minimum”.

Anders Nyström po raz pierwszy zatknął się z technologią wytwarzania pasty podczas realizacji projektu w Kanadzie w 2002r., którego celem było zmniejszenie powierzchni przeznaczonej na składowanie odpadów wydobywczych kopalni.

“Kopalni nie zezwolono na zwiększenie powierzchni stawów osadowych, natomiast pozwolono na wykorzystanie istniejących stawów do składowania odpadów w formie pasty na wcześniej zdeponowanych tam odpadach. Było to możliwe dopiero po zastosowaniu technologii zagęszczania odpadów do postaci pasty.

Z myślą o obszarach suchych

Zdaniem Andersa Nyströma przemysł górniczy na całym świecie stoi przed wyzwaniami związanymi z efektywnym gospodarowaniem wodą, tworzeniem obiegów zamkniętych oraz zmniejszeniem powierzchni przeznaczonej do składowania odpadów.

„W związku z powyższym na rynku można zaobserwować rozwój nowych zrównoważonych rozwiązań w zakresie przetwarzania odpadów. Technologia wytwarzania pasty umożliwia efektywny odzysk zawartej w odpadach wody, która następnie może zostać ponownie wykorzystana. Sprawia to, że technologia ta jest atrakcyjna zwłaszcza dla regionów suchych” - powiedział Nyström.

P. Nyström podkreślił również, że technologia wytwarzania pasty ułatwia rekultywację w sposób bezpieczny krajobrazu po likwidacji kopalni.

„Aktualnie badamy możliwość dodawania nawozów i nasion do odpadów jeszcze w zakładzie wytwarzającym pastę w okresie poprzedzającym likwidację kopalni. Dzięki temu proces rekultywacji wymagać będzie przeprowadzenia niewielu dodatkowych prac. W wyniku zastosowania tej metody możliwe będzie rozpoczęcie procesu likwidacji kopalni w odpowiednim momencie, zapewniając oszczędność czasu i pieniędzy oraz usprawniając ten proces pod względem ekologicznym.”

Stabilizacja terenów górniczych

Po niedawnym przejęciu australijskiej spółki Backfill Specialists oferta Outotec stała się jeszcze bardziej wszechstronna dla światowego przemysłu wydobywczego.

„Podstawowym zastosowaniem podsadzki wytwarzanej z pasty jest stabilizacja podziemnych korytarzy” - mówi Mathew Revell, uznany międzynarodowy ekspert w zakresie zastosowań pasty i kierownik Wydziału Zastosowań Pasty i Podsadzki w Outotec. „Polega to na zatłaczaniu pasty z dodatkiem cementu do wyeksploatowanych przodków, gdzie tworzy ona materiał twardy jak skała.”

Podsadzka z pasty może również zostać wykorzystana do podparcia ścian sąsiednich wyrobisk w miarę postępu prac górniczych.

„Umożliwia to maksymalną eksploatację kopalni dzięki wybraniu całej rudy zawartej w złożu” - wyjaśnia Mathew Revell. „Podsadzka z pasty może zostać również wykorzystana w kopalni, jako platforma robocza. Dzięki zastosowaniu podsadzki z pasty kopalnia może być eksploatowana w sposób bardziej efektywny i, co ważniejsze, bezpieczniejszy.”

Koszt spoiwa ma podstawowe znaczenie dla konkurencyjności podsadzki z pasty. Dlatego też podstawowe znaczenie ma wiedza i doświadczenie firmy Outotec w zakresie optymalizacji konsystencji pasty.


„Skład mieszaniny jest zawsze optymalizowany, aby podsadzka dokładnie spełniała wymagania określonego projektu" - mówi Mathew Revell. „Dysponując taką wiedzą jesteśmy w stanie przygotować rozwiązania w zakresie produkcji podsadzki, które cechują się niespotykaną dotychczas skutecznością i efektywnością pod względem kosztów.”