Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Intensyfikacja działalności B+R w 2011 r. przez polskie przedsiębiorstwa

 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Z powodu wzrostu liczby podmiotów, które prowadziły działalność B+R, Główny Urząd Statystyczny opublikował raport pn. „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r.”. Raport ten daje możliwość przyśpieszenia rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw. W porównianiu do roku 2010 wzrost jest znaczący – aż o 27,3%. Wzrosły także nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową - o 12,2% w stosunku do 2010 roku i wyniosły 11 686,7 mln zł.

Pomimo, że działalność B+R nadal jest głównie finansowana ze środków budżetu państwa, przedsiębiorstwa w 2011 roku zwiększyły pulę swoich środków na finansowanie B+R o 3,7 p. proc. w stosunku do 2010 r.

Więcej informacji na temat działalności badawczej i rozwojowej w Polsce w 2011r.: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3732_PLK_HTML.htm