Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zakład produkcyjny Ferrero w Belsku zwiększa wydajność energetyczną i operacyjną oraz podwyższa poziom ochrony środowiska oraz komfortu

 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Tranewyróżnia firmę nagrodą „EnergyEfficiency LeaderAward”

Warszawa, 21września 2012 r. — Ferrero, globalny producent słodyczy, ustanawia „złote standardy” w swojej branży, wprowadzając w zakładzie produkcyjnym w Belsku przyjazne dla środowiska i energooszczędne systemy.

Ostatnie usprawnienia energetyczne zrealizowane w ośmiu obiektach na terenie zakładu zostały opracowane zgodnie z globalnymi zobowiązaniami firmy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i stanowią istotny krok na drodze Ferrero do tworzenia wysoko wydajnych budynków. Trane, wiodący światowy dostawca systemów i usług komfortu pomieszczeń, będący jednocześnie marką firmy IngersollRand, przyznaje Ferrero Polska nagrodę „Energy Efficiency Leader Award”.

Jest to wyraz uznania dla osiągnięć i zaangażowania firmyw zwiększanie wydajności energetycznej i operacyjnej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje na temat ceremonii:
• Ferrero Polska otrzyma nagrodę podczas ceremonii, która odbędzie się 21 września 2012 r,
o godzinie 11:00.
• Manlio Valdes, prezesTrane i Thermo King na region Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki w IngersollRand, przekaże nagrodę na ręce Enrico Bottero, dyrektora generalnego Ferrero Polska, oraz Cezarego Więcława, dyrektora zakładu Ferrero Polska w Belsku.

„Efektywne rozwiązania zastosowane w zakładzie w Belsku są przemyślane zarówno pod kątem środowiskowym, jak i finansowym, a ponadto ilustrują wagę, jaką Ferrero przywiązuje do kwestii wydajności energetycznej i operacyjnej oraz zrównoważonego rozwoju” — powiedział Cezary Więcław, dyrektor zakładu Ferrero Polska w Belsku.

Usprawnienia w zakładzie w Belsku to krok do osiągnięcia europejskich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zostały ustalone przez władze spółki. Zarząd Ferrero przewiduje, że do 2020 r. spełnione zostaną następujące cele w obszarze energii i zrównoważonego rozwoju:

• Pozyskiwanie 30 procent energii ze źródeł odnawialnych
• Zmniejszenie emisji CO2 o40 procent, a zużycia wody o 20 procent
• Wytwarzanie 100 procent energii elektrycznej w elektrowniach kogeneracyjnych lub ze źródełodnawialnych

Ferrero Polska realizuje globalne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach nowego projektu budowlanego, którego realizacja we współpracy z Trane rozpoczęła się w 2001 r. Od tego czasu spółka Ferrero Polska wykonała w obrębie ośmiu głównych budynków ponad 20 projektów, których celem było stworzenie przyjaznego dla środowiska, wydajnego energetycznie i operacyjnie oraz komfortowego otoczenia. Projekty te obejmowały:

• Halę produkcyjną numer 3 — w tym obiekcie o powierzchni 12 000 metrów kwadratowych, Ferrero Polska zainstalowało całkowicie zintegrowany system chłodzenia pozwalający na precyzyjne sterowanie warunkami otoczenia, które mają kluczowe znaczenie dla procesu produkcji.

Zastosowany system jest o ponad 40 procent bardziej energooszczędny w porównaniu do tradycyjnego rozwiązania i pozwala na roczne oszczędności sięgające 130 000 Euro. Umożliwia utrzymanie wewnątrz hali temperatury 18 stopni Celsjusza oraz wilgotności na poziomie 55–60 procent.

W ramach systemu wykorzystano centrale wentylacyjne z funkcją free-coolingu, technologięzmiennych przepływów, chłodzone wodą agregaty wody lodowej oraz wieże chłodnicze. Całość zarządzana jest przez system automatyki, który gwarantuje optymalizację energetyczną i operacyjną całego systemu.

• Magazyn surowców — w tym obiekcie o powierzchni 1500 metrów kwadratowych istniała konieczność zainstalowania innowacyjnego systemu chłodzenia pozwalającego na efektywne, wydajne i precyzyjne sterowanie temperaturą oraz wilgotnością na całej przestrzeni budynku.

Ferrero Polska zastosowało zintegrowany system chłodzenia, najnowsze dysze wentylacyjne dalekiego zasięgu współpracujące z centralami wentylacyjnymi oraz specjalne wentylatory przeciągowe. To innowacyjne rozwiązanie pozwala Ferrero Polska na wykorzystanie całej powierzchni magazynowej obiektu oraz na precyzyjne sterowanie temperaturą wymaganą w jego obrębie.

• Powierzchnia biurowa — wysokowydajny system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) zapewnia komfortowe środowisko pracy, spełniając standardy typowe dla budynków biurowych klasy A+. System oparto na klimakonwektorach wykorzystujących technologię zmiennych przepływów, wyposażonych w sterowniki cyfrowe serii ZN, które poprawiają komfort akustyczny i termiczny, pozwalając jednocześnie na zredukowanie kosztów energii o 20 procent w porównaniu do standardowych klimakonwektorów. System automatyki budynków TracerSummit umożliwia zdalne i scentralizowane sterowanie warunkami panującymi w obiekcie.

Wszystkie zastosowane w zakładzie systemy HVAC są w pełni zintegrowane z systemami automatyki i zarządzania budynkiem, co pozwala firmie Ferrero na równoczesną optymalizację każdej jednostki pod kątem maksymalnego komfortu i efektywności, a także maksymalnych poziomów wydajności operacyjnej i energetycznej.

Zrealizowane projekty to istotny krok na drodze do tworzenia wysokowydajnych budynków, które są bezpieczne, komfortowe i wydajne. Spełniają one określone normy dotyczące zużycia energii i wody, niezawodności systemu i bezawaryjnego czasu działania, zgodności z zasadami ochrony środowiska oraz wygody i bezpieczeństwa użytkowników.

Wysoko wydajne budynki ułatwiają właścicielom i użytkownikom realizację ich celów biznesowych dzięki wykorzystaniu standardów projektowych i operacyjnych, które są tworzone, oceniane i nieustannie aktualizowane z myślą o uzyskaniu pożądanych wyników w wyznaczonych ramach.