Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czy Mój Prąd 6.0 wesprze przydomowe wiatraki w 2024?

Moja elektrownia wiatrowa
Źródło zdjęć: freepik
 |  Artykuł partnera  |  Dom i ogród

Ostatnie lata to ogromna zmiana w świadomości społecznej dotyczącej ogrzewania domów. Duże znaczenie mają tu nowoczesne technologie z fotowoltaiką, pompami ciepła i magazynami energii na czele. Dzięki różnym programom dofinansowania stały się one dostępne dla wielu osób. Wraz z tymi pozytywnymi zmianami zwiększa się też ilość przydomowych wiatraków, stąd pytanie, czy główny program dofinansowania - Mój Prąd 6.0 wesprze również i te instalacje w 2024 roku?

Moja elektrownia wiatrowa - podstawowe założenia

Od pewnego czasu krążyły niepotwierdzone informacje dotyczące tego, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzyć program Mój Prąd, włączając do niego dofinansowanie dla małych turbin wiatrowych. Plany się jednak zmieniły, ale nie gruntownie, ponieważ elektrownie wiatrowe otrzymają pomoc, lecz w dedykowanym im programie wsparcia - “Moja elektrownia wiatrowa. 

Dnia 5 lutego 2024 roku oficjalnie zakończono konsultacje w tej sprawie, dzięki czemu ta inicjatywa ma ruszyć już w bieżącym roku. Najważniejsze fakty są takie, że budżet programu ma wynieść 400 milionów złotych, dotacja zaś obok elektrowni wiatrowych obejmie również magazyny energii. Program przeznaczony jest do osób fizycznych, właścicieli budynków mieszkalnych. Ważny zapis dotyczy wielkości przydomowych elektrowni wiatrowych. Muszą one być niższe niż 30 metrów, łączna moc mikroinstalacji natomiast nie może przekroczyć 20 kW. Przedstawiliśmy tu podstawowe założenia programu, w dalszych fragmentach rozwiniemy ten temat.

Jakiej pomocy można oczekiwać?

Głównym celem programu, który zdefiniował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest rozwój energetyki prosumenckiej w obszarze mikroelektrowni wiatrowych. Ta dziedzina ekologicznych działań jest bardzo ważna, mając kluczowe znaczenie dla jeszcze większych oszczędności i zeroemisyjności. Program przewiduje środki na zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. 

Jak wspomnieliśmy, budżet sięgnie aż 400 milinów złotych, środki te zostaną pokryte z funduszy unijnych w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Jeśli chodzi o szczegóły, to przedstawia się to tak, że dotacja wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 tys. zł. na jedną instalację wiatrową. Co więcej, koszt takiej inwestycji nie może przekroczyć 5 tys. zł za 1 kW mocy. W przypadku magazynu energii elektrycznej dotacja również przeznaczona jest do 50% kosztów kwalifikowanych. Mowa tu o jednym akumulatorze o pojemności minimalnej 2 kWh. W tej sytuacji dofinansowanie nie może przekroczyć 17 tys. zł lub 6 tys. zł za 1 kWh pojemności magazynu. 

Dofinansowanie - dla kogo? Do kiedy składać wnioski?

Wspominaliśmy już wcześniej, że program “Moja elektrownia wiatrowa” przeznaczony jest dla osób fizycznych, właścicieli budynków mieszkalnych. Muszą oni eksploatować instalacje i inne dofinansowane urządzenia we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przelania środków. W okresie tym wnioskodawca nie może zmieniać przeznaczenia budynku, na przykład zmieniając status swojego budynku na inny, jak domek letniskowy. Jeśli by tak zrobił, musi zwrócić dofinansowanie. 

Inna ważna kwestia dotyczy innych rodzajów wsparcia, bowiem korzystając z opisywanego programu, nie będziemy już mogli starać się o środki z innych rodzajów tego typu pomocy (do zakupu i montażu magazynu energii). Jedynym wyjątkiem jest tu ulga termomodernizacyjna. 

Jeśli chodzi o termin naboru wniosków, to termin nie jest jeszcze znany. W NFOŚiGW trwają pracę nad pełnym regulaminem programu. Niemniej pierwszy termin planowany jest wstępnie na III kwartał 2024 roku. Program przeznaczony jest na lata 2024-2029. Podpisywanie umów na realizację ma być możliwe do końca 2028 roku, wypłaty natomiast mają potrwać do końca 2029 roku. 

Warto postarać się o to dofinansowanie, współpracując z firmą Jamat.pl, oferującą fotowoltaikę w Bielsku, jak również inne produkty i usługi: pompy ciepła, magazyny energii i klimatyzatory. Firma ma bardzo duże doświadczenie w tej materii, pomagając swoim klientom w wyborze odpowiednich technologii i pozyskiwaniu na nie środków. Prosimy więc mieć na uwadze, że panele fotowoltaiczne w Bielsku Białej to w firmie Jamat.pl, tak samo jak inne nowoczesne rozwiązania!