Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym różni się drenażowa oczyszczalnia ścieków od tunelowej?

oczyszczalnia ścieków
 |  Artykuł partnera  |  Dom i ogród

Wybór typu oczyszczalni dla gospodarstwa domowego pociąga za sobą konieczność dokonania szeregu analiz dotyczących przepuszczalności gruntu, poziomu wód gruntowych, głębokości wejścia rury odprowadzającej ścieki, czy wreszcie wielkości miejsca, w którym oczyszczalnia zostanie zainstalowana. Dopiero znajomość powyższych czynników pozwala dostosować technologię, w jakiej wykonana jest i funkcjonuje oczyszczalnia. Oczyszczalnia tunelowa czy drenażowa, która będzie lepsza? Jakie zalety ma oczyszczalnia ekologiczna?

Oczyszczalnia ekologiczna – czym jest?

Oczyszczalnia ekologiczna to system oczyszczania ścieków, którego celem jest usuwanie zanieczyszczeń z odprowadzanych ścieków, w sposób minimalizujący ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Po zakończeniu procesu oczyszczania możliwe jest odprowadzenie czystej już wody do gruntu, naturalnych cieków wodnych lub przekazanie jej do ponownego wykorzystania.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – etapy oczyszczania:

  • Oczyszczanie mechaniczne

Większe cząstki stałe usuwane są za pomocą sit, krat, osadników i separatorów tłuszczu.

Mikroorganizmy (bakterie, grzyby) rozkładają zanieczyszczenia organiczne w ściekach.

  • Oczyszczanie chemiczne

Za pomocą substancji chemicznych (koagulanty, flokulanty) dochodzi do skupienia i wytrącania cząstek zanieczyszczeń, co ułatwia ich usunięcie.

  • Dezynfekcja.

Przy wykorzystaniu substancji chemicznych (chlor) lub procesów fizycznych (promieniowanie UV) następuje eliminacja patogenów znajdujących się w ściekach.

Oczyszczalnia ekologiczna drenażowa – cechy 

Oczyszczalnia drenażowa cechuje się nieskomplikowanym procesem oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia drenażowa – sposób oczyszczania ścieków 

Po wprowadzeniu do zbiornika woda ściekowa przepływa przez drenaż rozsączający (np. kruszywo, żwir, piasek i węgiel aktywny), po czym poddawana jest oczyszczaniu biologicznemu (metoda tlenowa). W powstałej błonie biologicznej mikroorganizmy rozkładają związki mogące rozpuścić się w wodzie.

Oczyszczalnia drenażowa – wydajność 

Oczyszczalnia ścieków drenażowa skutecznie eliminuje większość zanieczyszczeń pochodzenia organicznego (resztki pokarmowe, detergenty i bakterie). Nieco gorzej radzi sobie w usuwaniu związków chemicznych czy metali ciężkich.

Oczyszczalnia drenażowa – wymiary 

Oczyszczalnia drenażowa zwykle zajmuje większą powierzchnię terenu z uwagi na konieczność zainstalowania różnych warstw filtracyjnych oraz rozległej siatki drenażowej (perforowane rury ułożone w ziemi, którymi są rozsączane oczyszczone ścieki do gruntu).

Oczyszczalnia ekologiczna tunelowa – cechy 

Oczyszczalnia tunelowa także wykorzystuje mechaniczną oraz biologiczno-tlenową metodę oczyszczania ścieków, jednak w tym przypadku zastosowane są tunele, w których odbywają się poszczególne etapy segregacji nieczystości nierozpuszczających się w wodzie.

Oczyszczalnia tunelowa – sposób oczyszczania ścieków 

Oczyszczalnia ścieków tunelowa jest bardziej zaawansowanym systemem oczyszczania, wyposażonym w tunel wyłożony membranami, wspomagającymi oczyszczanie i oddzielenie zanieczyszczeń od wody. Po zakończeniu wstępnego oczyszczenia nieczystości trafiają do sekcji, w której poddane zostają napowietrzaniu (aeracja) i doczyszczeniu (osadzanie, koagulacja, filtracja), po czym zostają odprowadzone do gruntu.

Oczyszczalnia tunelowa – wydajność 

Oczyszczalnia tunelowa umożliwia bardziej zaawansowane procesy oczyszczania, usuwające zarówno zanieczyszczenia organiczne, jak i nieorganiczne. Złożony układ tuneli oraz specyficzny proces oczyszczania pozwala na uzyskanie lepszych efektów oczyszczania, aniżeli dzieje się w przypadku oczyszczalni drenażowej.

Oczyszczalnia tunelowa – wymiary

Wykorzystanie tuneli i sekcji oczyszczania powoduje, że oczyszczalnie tunelowe nie wymagają aż tyle miejsca na instalację. Są polecane na działkach o ograniczonej kubaturze.

Xymen – doradztwo techniczne, dostawa i montaż

Dobór odpowiedniej oczyszczalni ścieków powinien być predysponowany doświadczeniem oraz renomą dostawcy i jednocześnie instalatora. Na uwagę zasługuje przodująca na rynku firma Xymen Sp. z o.o. realizująca zlecenia na terenie całego kraju, a także na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej.

Firma odnosi sukcesy w branżach: przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników Ad-Blue, zbiorników na wodę deszczową, RSM oraz zbiorników na olej napędowy. Xymen Sp. z o.o. zapewnia fachowe doradztwo techniczne, dostawę oraz montaż oferowanych produktów. Firma szczyci się współpracą z czołowymi producentami urządzeń, dysponuje także siecią instalatorów i serwisantów, wspierających klientów w znajdowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych, w zakresie usług i produktów oferowanych przez firmę.