Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Wszystko, Co Musisz Wiedzieć!

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej
 |  Artykuł partnera  |  Dom i ogród

Energooszczędność stanowi coraz bardziej istotną kwestię, również w budownictwie. Dlatego prawo budowlane stawia wymóg sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej - co to takiego?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem urzędowym wystawianym dla gotowych obiektów budowlanych. Podstawę prawną stanowią przepisu ustawy o charakterystyce energetycznej z 29 sierpnia 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami. Świadectwo charakterystyki energetycznej pozwala stwierdzić, ile energii potrzebują: instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepłej wody użytkowej, klimatyzacja, wentylacja, instalacja oświetleniowa, itd., aby budynek mieścił się w wyznaczonych przez państwo normach prawnych. Jednostką pomiarową są kilowatogodziny (kWh/m2/rok).

Dokument jest ważny przez dziesięć lat. Trzeba go posiadać, by móc zamieszkać w danym obiekcie budowlanym.

Świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest dla obiektów w całym kraju. Przykładowo, w Gliwicach potrzebne będzie świadectwo charakterystyki energetycznej Gliwice.

Dla jakich budynków wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej wystawia się dla:

  1. budynków zbywanych na podstawie umowy sprzedaży;
  2. lokali zbywanych na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  3. budynków lub lokali wynajmowanych;
  4. budynków, których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i zajmują ją organa wymiaru sprawiedliwości, prokuratura, organa administracji publicznej, a także punkty obsługi interesantów.

Jak sporządza się charakterystykę energetyczną i kto może wystawić świadectwo?

Obecnie w sporządzeniu charakterystyki energetycznej budynków pomagają trójwymiarowe symulacje komputerowe, które umożliwiają sprawne dobranie i dopasowanie elementów budowlanych oraz obliczenie parametrów zużycia energii w poszczególnych instalacjach.

Co bardzo ważne, nie ma ustawowej formy przeprowadzenia charakterystyki. Zawsze jednak musi ona określać całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną i końcową budynku, sprawność energetyczną poszczególnych instalacji oraz właściwości izolacyjne przegród zewnętrznych.

Sporządzić dokumentację może wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane, stosowne ubezpieczenie oraz konto w programie Centralnego Rejestru Charakterystyk Energetycznych.