Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie są nowe zasady programu Mój Prąd 4.0?

Mój Prąd 4.0
 |  Artykuł partnera  |  Dom i ogród

Program Mój Prąd funkcjonuje od 2019 r. i ma na celu dofinansowanie inwestycji polegających na tworzeniu mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kWp. Mają one umożliwiać produkcję energii do zasilania urządzeń w domach inwestorów. Od 15 kwietnia 2022 roku ruszył czwarty nabór wniosków. Na czym polega nowy system rozliczeń i ile wynosi kwota dofinansowania?

Zmiana sposobu rozliczania w programie Mój Prąd 4.0

W programie Mój Prąd 4.0 pojawiły się zmiany dotyczące wielkości dofinansowania i zarządzania zmagazynowaną energią. Mają one na celu zrównoważenie fotowoltaiki prosumenckiej, aby zminimalizować obciążenie sieci energetycznych. Dotychczasowy system zostanie zastąpiony systemem rozliczeń wedle wartości sprzedaży wyprodukowanych nadwyżek oraz wartości kupna energii pobieranej z sieci. Dotyczy to instalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do odbioru od 1 kwietnia 2022 roku.

Szacuje się, że zastosowanie takiego rozwiązania może wydłużyć czas zwrotu inwestycji w nawet o 50-80%. Wynika to z faktu, że rozliczenia zostaną przeprowadzone za wytworzoną energię wartościowo, a nie ilościowo.

Dofinansowanie systemów odebranych do 31 marca 2022 roku odbywa się według wcześniejszych zasad w systemie upustów, czyli net-meteringu. Prosumenci, którzy odebrali instalację po wspomnianej dacie, rozliczać się będą wg systemu net-bilingu. Zgodnie z nim w czasie intensywnej pracy instalacji nadwyżki energii będą wprowadzane do sieci za cenę ustaloną według ceny rynku z dnia następnego. W przypadku braku zasilania z własnych paneli, za energię elektryczną trzeba będzie zapłacić tak samo jak inni odbiorcy.

Ile wynosi kwota dofinansowania w programie Mój Prąd 4.0?

Budżet na realizację programu wynosi 350 mln zł i zostanie zwiększony w sytuacji dużego zainteresowania dotacjami. Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalację z magazynami energii wynosi 20 500 zł, ale nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Prosumenci rozliczający się w systemie net-biling mogą otrzymać:

  • dofinansowanie mikroinstalacji PV — do 4000 zł,
  • dofinansowanie mikroinstalacji PV, uwzględniając zakup innych elementów — do 5000 zł,
  • dofinansowanie magazynu ciepła — do 5000 zł,
  • dofinansowanie magazynu energii elektrycznej — do 7500 zł
  • dofinansowanie na systemy zarządzania energią HEMS/EMS — do 3000 zł

Decydując się na wykonanie własnej instalacji fotowoltaicznej, warto skorzystać z oferty profesjonalnej firmy, np. NTW Airconomic. Realizacja zlecenia przez doświadczonych pracowników gwarantuje skuteczną i wydajną pracę systemu.