Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak dobrać zbiornik do pompy ciepła?

zbiornik do pompy ciepła
 |  Artykuł partnera  |  Dom i ogród

Pompa ciepła jest ekologicznym i coraz bardziej popularnym urządzeniem służącym do ogrzania pomieszczeń. Można zwiększyć jej wydajność dzięki zastosowaniu zbiornika buforowego. Jest on montowany w układzie cechującym się niewielką pojemnością wodną. Dzięki niemu można ją zwiększyć i zapobiec taktowaniu pompy ciepła, a przez to skracaniu jej żywotności. Dowiedz się, jak wybrać optymalny zbiornik!

Charakterystyka zbiorników do pompy ciepła

Zbiorniki buforowe pompy ciepła cechują się zróżnicowaną konstrukcją. W zależności od stopnia zaawansowania, mogą one pełnić różnorodne funkcje. Wśród najważniejszych należy wymienić:

  • możliwość rzadszego załączania sprężarki pompy ciepła,
  • magazynowanie ciepła,
  • wyregulowanie przepływu cieczy grzewczej,
  • zapewnienie prawidłowego działania pompy ciepła dzięki zwiększeniu pojemności wodnej,
  • możliwość przyłączenia dodatkowych źródeł ciepła,
  • możliwość ogrzewania wody użytkowej.

Funkcje te mogą stanowić pierwsze kryterium wyboru zasobnika buforowego do pompy ciepła. Jest on zalecany dla większości instalacji. Warto się na niego zdecydować, gdy pojemność wodna systemu ogrzewania wynosi mniej niż 10 l na 1 kW mocy grzewczej. To także dobre rozwiązanie w przypadku stosowania kilku źródeł ciepła.

Pozostałe kryteria doboru zbiornika buforowego

Jak wskazują specjaliści firmy BIAWAR, wybierając zbiornik do pompy ciepła, należy również uwzględnić optymalną pojemność bufora. Należy w tym przypadku wziąć pod uwagę moc urządzenia. Z założenia pojemność zbiornika powinna wynosić minimum 10 l/kW mocy pompy ciepła, jeżeli w danym obiekcie zainstalowano ogrzewanie podłogowe. Powinna ona wynosić co najmniej 20 l/kW mocy pompy w przypadku tradycyjnych grzejników. Od powyższych wielkości odejmuje się ilość wody z układu pompy ciepła.

Jeśli do wybranego zbiornika ma zostać podłączone dodatkowe źródło ciepła, np. kocioł gazowy, pojemność bufora powinna być odpowiednio zwiększona. Zaleca się wybranie większych zbiorników, gdyż dzięki temu można wydłużyć cykl pracy pompy.

Dokonując wyboru, warto również zastanowić się nad zbiornikami prostymi i typu „zbiornik w zbiorniku”. Pierwszy rodzaj pozwala na wydłużenie cykli pracy pompy, to produkty o prostej konstrukcji. Cechują je niska cena oraz możliwość integracji kilku źródeł ciepła. Należy pamiętać, że nie mają one wbudowanych wymienników ciepła, nie można ich stosować jako podgrzewaczy wody użytkowej.

Zbiorniki buforowe typu zbiornik w zbiorniku mogą mieć wbudowane wymienniki ciepła. Pozwalają na oszczędzenie przestrzeni w kotłowni, ich budowa jest kompaktowa.