Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku?

pompy ciepła
 |  Artykuł partnera  |  Dom i ogród

Dla kogo ulga termomodernizacyjna 2019? Chcesz pozbyć się przestarzałych urządzeń grzewczych, a także zaoszczędzić pieniądze? Świetnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie zainwestowanie w odnawialne źródła energii. Dzięki uldze modernizacyjnej możemy odliczyć od podatku wydatki nawet do 53 tys. złotych. To naprawdę wysoka suma, prawda? A więc na czym konkretnie uda nam się zaoszczędzić? Komu przysługuje ulga? Na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

Ulgi podatkowe 2019obejmują wydatki związane z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych, a także kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła wraz z osprzętem. Uzyskać je mogą płatnicy PIT rozliczający podatek dochodowy według:

 • skali podatkowej (zarówno według stawki 17, jak i 32%)
 • 19% stawki podatku liniowego
 • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Najważniejszym warunkiem, jeśli chodzi o ulgi budowlane 2019jest to, aby wspomniani wyżej płatnicy byli właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych. Warto zaznaczyć, że ulga uwzględnia również garaże, czy budynki gospodarcze, w przypadku gdy pełnią funkcje mieszkalne.

Ulga termomodernizacyjna – ustawa

Wszystkie odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy PIT oraz od przychodów wymienionych w art. 6 ust. 1, 1a i 1d ustawy o ryczałcie. Z tego względu od 2019 roku poniesione wydatki na działania termomodernizacyjne, które zostały opisane w rozporządzeniu, będą mogły być odliczone od podstawy opodatkowania, podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fotowoltaika – odliczenia od podatku

Aby uzyskać ulgę budowlaną na termomodernizację budynku,powinniśmy po rozpoczęciu prac zaopatrzyć się w produkty oraz usługi, które znajdują się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Co więcej, nasza termomodernizacja nie może zakończyć się później niż w ciągu trzech lat od rozpoczęcia prac. Towary i usługi powinny być kupowane jedynie od podatników zarejestrowanych jako VAT.

Co obejmują ulgi remontowe 2019?

Materiały budowlane i urządzenia:

 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE);
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nie otwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej, lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nie otwieralnych;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

Ulga termomodernizacyjna – nowy dom

Podsumowując, warto skorzystać zulgi budowlanej na termomodernizację domu. Dzięki niej zaopatrzymy nasz budynek w nowoczesne systemy grzewcze, które pozwolą nam wiele zaoszczędzić. Trzeba jednak pamiętać, że ulga podatkowa 2019przysługuje właścicielom domów już wybudowanych. Nie skorzystają więc z niej osoby, których prace budowlane wciąż trwają.