Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak się montuje ogrodzenia betonowe?

ogrodzenie betonowe
 |  Artykuł partnera  |  Dom i ogród

Ogrodzenia betonowe nie bez powodu cieszą się dużą popularnością. Dobrze wykonane ogrodzenie może służyć przez lata zapewniając prywatność i bezpieczeństwo. Ich szerokie zastosowanie wynika nie tylko z trwałości, ale stosunkowo niskiej ceny i łatwym montażem. Choć ogrodzenia betonowe są łatwe w budowie, w trakcie montażu należy przestrzegać kilku zasad. Jak dobrze zamontować ogrodzenie betonowe?

Lokalizacja i wygląd ogrodzenia

Przed przystąpieniem do montażu ogrodzenia betonowe, należy dokładnie rozplanować zarówno jego wygląd, jak i lokalizację. Istotne jest aby określić wysokość słupków i podmurówki oraz ilość przęseł planowanego ogrodzenia. Ważne jest również świadome przemyślenie kwestii związanych nie tylko z wyglądem, ale też z funkcjonalnością ogrodzenia. Ogrodzenie betonowe powinno służyć przez lata - należy przeanalizować lokalizację furtki czy szerokość bramy wjazdowej. Na tym etapie należy również ustalić, czy przestrzeń do magazynowania i odbierania odpadów będzie wkomponowana w system ogrodzenia. 

Po ustaleniu szczegółów dotyczących wyglądu ogrodzenia, należy wyznaczyć oś ogrodzenia. Zgodnie z prawem może ona przebiegać w całości na naszym terenie lub w granicy działki. Istotną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę są punkty graniczne działki. W przypadku, gdy nie są wyznaczone, warto skorzystać z usług geodety. Pozwoli to na uniknięcie przypadkowego postawienia ogrodzenia na działce sąsiadów i związanych z tym problemów.Do precyzyjnego wyznaczenia osi ogrodzenia wykorzystuje się stalowe linki lub sznurki. Z łatwością można je napiąć i dokładnie wyznaczyć granice działki. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie ich do wyznaczenia górnego poziomu pierwszych betonowych elementów.  

Warto pamiętać o tym,że w przypadku, gdy ogrodzenie przekracza wysokość 2,2 m lub jego granica przebiega w pobliżu powierzchniowych wód publicznych, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Fundamentowanie i ustawianie słupków

Po precyzyjnym wyznaczeniu osi ogrodzenia należy przejść do wykopania fundamentów ogrodzenia. W zależności od rozmiarów słupków betonowych, doły powinny mieć średnicę w przedziale od 30 do 50 cm. Głębokość fundamentów określa głębokość przemarzania gruntu, która jest zróżnicowana i w poszczególnych rejonach kraju ma inną wartość. W Polsce wyróżnić można pięć stref, w których głębokość przemarzania gruntu zawiera się w granicach od 80 cm do 120 cm. 

Fundamenty wykonuje się zalewając betonem doły w ziemi lub wykorzystując szalunek. Zastosowanie szalunku pozwala na oszczędność betonu - wykopanie w ziemi idealnie prostych ścianek nie jest możliwe. Należy pamiętać o wykonaniu szczelin dylatacyjnych. Ochroni to beton przed wilgocią i zmianami temperatur. 

Kolejnym etapem jest ustawienie słupków. Pierwszym etapem jest zalanie fundamentów na około 20-30 cm i ustawienie na nich betonowego słupka. Następnie należy wcisnąć słupek w fundament precyzyjnie ustawiając go w osi ogrodzenia. Należy pamiętać również o zachowaniu właściwej odległości do pozostałych słupków. Po dokładnym ulokowaniu słupka należy kontynuować zalewanie go betonem. Należy precyzyjnie odmierzyć odległość pomiędzy słupkami i zostawić 1-2 centymetry zapasu. Pozwoli to na wygodne włożenie betonowych paneli. 

Montaż betonowych paneli 

Przed rozpoczęciem montażu paneli, należy odczekać co najmniej tydzień, aby uchronić beton przed spękaniami. W tym czasie powinno się pielęgnować beton wodą - najlepiej kilka razy dziennie. Kolejnym etapem jest przygotowanie elementów utrzymujących betonowe panele. W tym celu można wykorzystać ustawiane na fundamentach prefabrykowane podmurówki. W takim przypadku fundamenty powinny być większe, co zapewni podmurówce odpowiednie podparcie. 

Alternatywnym rozwiązaniem stosowanym w przypadku braku podmurówki jest użycie pręta zbrojeniowego, który stanowi podparcie dla paneli. W przypadku tego typu rozwiązań, należy szczególnie dokładnie wyznaczyć poziom montażu dolnych paneli. Następnie należy nawiercić w słupkach wylot o średnicy 12-14 mm. Wówczas należy włożyć stalowy pręt o długości ok 60 cm, który powinien znaleźć się w każdym słupku. Alternatywnym rozwiązaniem są pręty przeciągnięte przez całą długość ogrodzenia. Wówczas na początku należy montować panele dolne, a w drugiej kolejności układać kolejne panele. 

  Artykuł powstał przy współpracy z ogrodzenia-betonowe.com.pl