© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak dobrać odpowiedni projekt domu do działki?

projekty domów
 |  Redakcja  |  Dom i ogród

Parametry, przepisy, kryteria wyboru. Nie każdy zaczyna inwestycję od zakupu działki dopasowanej do projektu wymarzonego domu. Bardzo często bywa tak, że inwestor planuje budowę na parceli, którą otrzymał w darowiźnie lub odziedziczył. Bywa też, że kupuje się okazyjnie działkę i dopiero dużo później powstają koncepcje wykorzystania jej pod budynek mieszkalny lub na działalność gospodarczą. W takich okolicznościach należy dobrać do działki projekt domu.

Co trzeba brać po uwagę, aby dokonać jak najlepszego wyboru projektu domu jednorodzinnego dostosowanego do działki? Ważne są wielkość i kształt parceli, położenie względem stron świata, ale też inne elementy.

Główną grupą czynników, którą rozważamy przed podjęciem inwestycji są wymagania jednego z dwóch dostępnych na danym terenie dokumentów, czyli Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub, jeśli go nie ma, Warunki Zabudowy (WZ). Z dokumentami tymi można zapoznać się w urzędzie miasta lub gminy. Zawierają one informacje o tym, jaką część działki określoną jako procent można zabudować, jak jest możliwa maksymalna wysokość budynku oraz o dopuszczalnym kącie nachylenia połaci dachu, szerokości elewacji frontowej, a nawet o kolorze dachu czy elewacji, jeśli działka jest na terenie objętym tego typu ograniczeniami architektonicznymi, wynikającymi z przepisów o ochronie środowiska, krajobrazu lub dziedzictwa kulturowego.

Następnie analizujemy wielkość i kształt parceli przeznaczonej pod budowę. O działce o szerokości i długości powyżej 20 metrów można już powiedzieć, że jest średnia, jeśli te wymiary wynoszą powyżej 25 metrów, to już jest to dość duża działka, żeby wygodnie zbudować na niej przeciętny dom. Z wymiarami działki wiążą się ściśle przepisy wyznaczające minimalne odległości budynku od jej granic. Parametry te określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z nowelizacją. Przepisowe odległości od granicy do planowanego budynku wynoszą 4 metry dla ściany z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy lub 3 metry dla ścian bez otworów okiennych i drzwiowych. Bliżej granicy można budować na działce wąskiej, o szerokości mniejszej niż 16 metrów. Bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra na takiej działce może znajdować się ściana bez okien i drzwi. W granicy działki jest można budować, jeśli dom będzie przylegał swoją ścianą do ściany istniejącego lub planowanego budynku, dla którego wydano prawomocne pozwolenie na budowę. Przepisy wymienionego powyżej Rozporządzenia określają także odległości dla takich części budynku jak okapy, gzymsy, balkony, tarasy itp., wychodzące poza obrys ścian zewnętrznych. Ich odległość od granicy działki nie może być mniejsza niż 1,5 metra. Szczególne normy dotyczą odległości okien dachowych i połaciowych – nie mogą on znajdować się bliżej niż 4 metry od granicy działki.

Jeśli chodzi o kształt, to idealne są działki w postaci regularnego prostokąta lub bardzo do niego zbliżone. Działki w postaci trójkąta lub trapezu muszą być duże, aby można był na nich komfortowo budować. Na wąską działkę wybieramy projekt domu w kształcie długiego prostokąta z garażem od frontu i wejściem na ścianie bocznej. W zależności od tego, jak dużej powierzchni mieszkalnej potrzebujemy, budujemy dom parterowy lub dwukondygnacyjny. Najpopularniejszym typem projektu domu jednorodzinnego na wąską działkę jest dom z poddaszem użytkowym o powierzani od 80 do 120, 130 metrów kwadratowych. Podobnie buduje się na działce płytkiej, z tą różnicą, że tu garaż usytuowany jest z boku.

Kolejna grupa kryteriów, które należy przeanalizować to położenie działki i domu względem stron świata, przy czym ważne jest usytuowanie wjazdu, zwłaszcza na nieduże posesje. Jeśli wjazd jest od strony północnej, dom możemy wybudować blisko drogi, co pozwala zagospodarować przestrzeń za domem na ogród, mini plac zabaw, sad lub budynek gospodarczy. Część dzienna domu z tarasem znajdzie się z dala od hałasu drogi, co zapewni użytkownikom nie tylko ciszę ale też prywatność. Jeśli wjazd jest od wschodu, dom należy budować blisko granicy północnej, a ogród i strefę rekreacyjną mamy wówczas od zachodu i południa. Na nieruchomości z wjazdem od strony południowej lub południowo-zachodniej budujemy dom w głębi, a ogród aranżujemy przed domem. Taras i salon położony jest wówczas od frontu, aby zapewnić tym powierzchniom odpowiednie nasłonecznienie, lub bardziej dyskretnie – w elewacji bocznej. Niektóre projekty domów umożliwiają pewnie zmiany w układzie pomieszczeń na etapie adaptacji projektu do warunków lokalnych inwestycji.

Przy wyborze projektu domu i wyznaczeniu położenia budynku na działce należy też brać pod uwagę położenie takich obiektów jak studnia, szambo lub domowa oczyszczalnie ścieków, altana śmietnikowa. Odległości od budynku i pomiędzy nimi również określone są przepisami prawa budowlanego, dlatego warto zaplanować ich rozkład już przy doborze projektu domu do działki budowlanej.

Właściwy dobór projektu domu do parametrów działki jest podstawą powodzenia inwestycji i warunkiem komfortowego użytkowania zarówno domu, jak i terenu wokół niego. Warto więc zapoznać się z możliwymi ograniczeniami, aby wybierać wymarzony dom z grupy najlepiej nadającej się do realizacji w warunkach, jakimi dysponujemy. 

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry