Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Wełna Isover - Innowacje z myślą o planecie

Piec w fabryce wełny
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Isover Gliwice: Pionierska droga do zrównoważonego rozwoju

Piec hybrydowy Isover

W erze rosnącej świadomości ekologicznej i nacisku na zrównoważony rozwój, innowacje zmierzające do minimalizacji wpływu na środowisko naturalne zyskują na znaczeniu. Isover Polska, lider w produkcji wełny mineralnej, stanął na wysokości zadania, realizując pionierską inwestycję w Gliwicach. Przez inwestowanie ponad 70 mln zł w hybrydyzację pieca (zasilanie gazem i prądem jednocześnie), kluczowego elementu w procesie produkcji, firma nie tylko zwiększyła moce produkcyjne o około 10 proc., ale również uczyniła ważny krok w kierunku przyszłości zrównoważonej, redukując emisję CO2 aż o 6 proc. na tonę produktu.

Ten największy projekt w historii gliwickiego zakładu od 15 lat, a zarazem pierwszy tego typu w globalnej strukturze Grupy Saint-Gobain, podkreśla zaangażowanie firmy w działania proekologiczne. Korzystając z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, dzięki umowie vPPA z farmami wiatrowymi w Polsce, Isover pokazuje, jak produkcja przemysłowa może współgrać z ochroną środowiska.

Ciekawostką jest, że grupa Saint-Gobain sumarycznie zainwestowała w fabrykę Isover Gliwice blisko 800 milionów złotych, co pokazuje skalę przemysłu w aglomeracji Śląskiej.

Wełna szklana w płycie 1

Recykling i efektywność materiałowa

Kluczowym aspektem zrównoważonego rozwoju jest efektywne wykorzystanie surowców. W tym kontekście Isover wyróżnia się wykorzystaniem aż 70% surowców wtórnych, takich jak stłuczka szklana, do produkcji wełny szklanej Isover. Taki poziom recyklingu nie tylko zmniejsza potrzebę eksploatacji nowych zasobów, ale również podkreśla rolę firmy w obiegu zamkniętym surowców.

Dążenie Isover do minimalizacji wpływu na środowisko zostało docenione poprzez przyznanie Zielonych Rekomendacji Technicznych przez Instytut Techniki Budowlanej, co jest potwierdzeniem ekologicznego podejścia producenta. Ponadto, wełna Isover została wpisana na Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów programu „Czyste Powietrze”, co jest świadectwem jej pozytywnego wpływu na środowisko i efektywność energetyczną.

Wełna szklana 1

Długotrwałe korzyści dla środowiska

Produkty Isover, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom izolacyjnym, przyczyniają się do zmniejszenia efektu cieplarnianego, ograniczając zapotrzebowanie na energię w ocieplonych budynkach. Analiza cyklu życia (LCA) przeprowadzona przez Zakład Ochrony Środowiska ITB potwierdza, że wełna mineralna produkowana w Gliwicach jest w większości podobnie lub bardziej energooszczędna w cyklu produkcyjnym niż inne wyroby, co dodatkowo podkreśla jej zrównoważony charakter.

Inwestycje Isover w Gliwicach to dowód na to, że zrównoważony rozwój i innowacyjność mogą iść w parze z przemysłową skalą produkcji. Dzięki zaangażowaniu w recykling, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz dążeniu do minimalizacji emisji CO2, Isover pokazuje drogę do przyszłości, w której przemysł i ekologia współistnieją w harmonii.

Ofertę wełny Isover oraz innych producentów można znaleźć w hurtowni wełny mineralnej https://www.taniaizolacja.pl