Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Budowa magazynu: ile kosztuje postawienie i wyposażenie hali magazynowej?

regał wjezdny
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Budowa i wyposażenie hali magazynowej wymagają dużych nakładów pieniężnych. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy określić koszt takiej inwestycji. Poznanie wysokości budżetu potrzebnego do wzniesienia magazynu pozwala ocenić opłacalność całego przedsięwzięcia i lepiej wybrać źródło finansowania. Sprawdź, ile trzeba zapłacić za stworzenie hali magazynowej.

Ile kosztuje postawienie hali magazynowej?

Proces wznoszenia hali magazynowej można podzielić na kilka istotnych etapów. Najpierw niezbędne jest stworzenie odpowiedniego projektu, potem przygotowanie terenu pod budowę, postawienie konstrukcji i montaż stolarki, a na koniec — przeprowadzenie prac wykończeniowych. Każde z wymienionych działań generuje pewne koszty, których jednoznaczne zdefiniowanie często okazuje się niemożliwe. Dlaczego? Otóż na ostateczną cenę budowy hali magazynowej wpływa wiele czynników. To m.in.:

  • typ konstrukcji — najczęściej tworzy się hale stalowe i żelbetowe, jednak niektórzy inwestorzy decydują się również na najbardziej kosztowne magazyny murowane, cechujące się dużą trwałością;
  • wysokość składowania — najtańsze w budowie są budynki niskie, liczące do 12 m wysokości, a najdroższe średnie i wysokie, osiągające nawet do 40 m wysokości;
  • rodzaj przechowywanych materiałów — cena budowy hali magazynowej zmienia się w zależności od specyfiki zapasów. W zależności od potrzeb w magazynie można przechowywać np. ładunki w opakowaniach lub bez, produkty wymagające warunków chłodniczych, a także towary sypkie, ciekłe i gazowe. Im bardziej skomplikowana infrastruktura potrzebna do działania magazynu, tym większy koszt wzniesienia budynku;
  • funkcjonalność hali — najtaniej można postawić budynki przeznaczone wyłącznie do składowania. Najwięcej wydatków generują zaś te tworzone z myślą o sortowaniu i kompletacji zapasów.

Złożoność wymienionych czynników sprawia, że udzielenia odpowiedzi na pytanie: „ile kosztuje postawienie hali magazynowej” jest bardzo trudne.

Ile kosztuje wyposażenie hali magazynowej?

Hala magazynowa musi być wyposażona w odpowiednie urządzenia techniczne i sprzęt do składowania. Koszt zakupu poszczególnych elementów niezbędnych do prawidłowego działania magazynu zależy od rozmaitych czynników, m.in. specyfiki przechowywanych towarów oraz rozmiaru budynku.

To, ile kosztuje standardowy regał paletowy, regał wjezdny „drive-in” czy każdy inny rodzaj asortymentu do składowania, ma też ścisły związek z indywidualnymi potrzebami inwestora. Przeważnie najmniej płaci się za konwencjonalny sprzęt magazynowy, a większej inwestycji wymagają nowoczesne rozwiązania dynamiczne, takie jak np. Toyota Radioshuttle.

Do wyposażenia zaliczają się również rozmaite maszyny i urządzenia transportowe przeznaczone do przewozu zapasów w obrębie hali magazynowej. Chodzi tu o różnego rodzaju wózki paletowe, widłowe czy naładowne, a także nowoczesne układnice czy podajniki. Cały ten sprzęt generuje dość duże koszty, trudne do określenia bez znajomości specyfiki działalności danego magazynu.

Aby poznać dokładny koszt budowy i wyposażenia hali, trzeba przeprowadzić rzetelną kalkulację. Należy w niej uwzględnić również wydatki na materiały, opłacenie ekipy budowlanej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń. Przy szacowaniu wydatków na wyposażenie magazynu warto natomiast skonsultować się z ekspertami – pomogą oni zoptymalizować koszty.