Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Izolacyjność akustyczna drzwi szklanych - czyli jak poprawić komfort pracy?

drzwi szklane biurowe
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

W ramach projektowania przestrzeni biurowych architekci muszą zadbać zarówno o aspekty wizualne, jak i użytkowe poszczególnych pomieszczeń. Jednym z istotnych parametrów jest izolacyjność akustyczna, która wpływa na komfort osób przebywających w biurze. W kontekście tego zagadnienia warto zwrócić uwagę na drzwi szklane biurowe, które pomagają stworzyć miejsca do pracy w skupieniu.

Czym jest izolacyjność akustyczna?

Zgodnie z prawem budowlanym budynki muszą być tak wykonane, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ich sąsiedzi nie stanowił zagrożenia dla zdrowia. Poziom hałasu jest określony dla poszczególnych pomieszczeń według ich przeznaczenia. Przez samą izolacyjność akustyczną natomiast rozumie się to, jak dobrze konstrukcja budowlana izoluje pomieszczenie od hałasu dochodzącego z innych pomieszczeń lub z otoczenia. Wartość wyrażona jest w decybelach (dB).

Normy hałasu w pomieszczeniach biurowych

Warto przypomnieć, iż źródłem hałasu w pomieszczeniach biurowych mogą być rozmowy (ich wartość ocenia się na 50 dB), urządzenia biurowe, instalacje czy czynniki zewnętrzne. Ponadto zgodnie z normą PN-87/B-02151/02 dopuszczalny poziom hałasu, przenikający do pomieszczeń biurowych wynosi:

  • 35 dB – w pomieszczeniach do pracy umysłowej o dużej koncentracji,
  • 40 dB – w pomieszczeniach administracyjnych bez źródeł hałasu wewnątrz,
  • 45 dB – w pomieszczeniach administracyjnych z wewnętrznymi źródłami hałasu.

Natomiast zgodnie z normą PN-N-01307:1994 maksymalny poziom hałasu na stanowisku pracy w pomieszczeniach administracyjnych i biurach wynosi 55 dB.

Szklane drzwi biurowe - komfort i estetyka

W kontekście drzwi szklanych biurowych mówimy o Rw, czyli o współczynniku izolacyjności akustycznej przegrody - również wyrażonym w decybelach. Wartość Rw wskazuje, o ile drzwi zredukują hałas. Przykładowo, drzwi szklane biurowe dostępne w Glass System, które jednocześnie mogą być częścią systemu GSW Office, charakteryzują się izolacyjnością akustyczną Rw od 24 do 33 dB. Oznacza to, że w wypadku najniższej wartości redukują hałas wynikający z np. rozmowy o 24 dB.

Obniżenie poziomu hałasu znacząco wpływa na komfort użytkowników pomieszczeń. Pozwala na swobodne prowadzenie rozmów czy pracę w skupieniu - zarówno osobom, które przebywają w danym miejscu, jak i tym, które są poza nim. Jednocześnie szklane drzwi pozwalają na ciekawe rozwiązania estetyczne, szczególnie w połączeniu z systemami szklanych ścian. Umożliwia to na tworzenie nowoczesnych, minimalistycznych przestrzeni, które poza tym wpuszczają więcej światła dziennego w głąb budynku. Szkło w projektowaniu biur sprawdza się doskonale, gdyż optycznie powiększa pomieszczenia, a także wprowadza symboliczną transparentność. Co równie istotne, systemowe rozwiązania dostępne w Glass System zapewniają prywatność tam, gdzie jest ona niezbędna. Jest to możliwe dzięki plisom, żaluzjom lub specjalnej folii ciekłokrystalicznej (zmieniającej stopień przezierności pod wpływem prądu).