Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czy roboty drogowe obejmują remonty mostów, wiaduktów i tuneli?

budowa mostu
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Budowy, modernizacje i remonty dróg, mostów, chodników czy wiaduktów prowadzone są w zasadzie bez przerw w różnych częściach kraju. Trasy krajowe i wojewódzkie co jakiś czas wymagają napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych, a w miastach powstają kolejne odcinki chodników, wiadukty i parkingi. Które z tych prac zaliczane są do robót drogowych?

Przez cały czas zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych dążą do poprawy warunków na wybranych odcinkach. Tam, gdzie jest to potrzebne, zlecają remonty i modernizacje, planują kolejne trasy i dbają o stan techniczny części nieutwardzonych.

Jednak drogi to nie tylko nawierzchnie bitumiczne, lecz także obiekty inżynierskie takie jak mosty, wiadukty, tunele oraz estakady. Czy nimi również zajmują się firmy odpowiadające za prace drogowe?

Jakie prace należą do robót drogowych?

Do robót drogowych zalicza się budowę, modernizację i remonty dróg, chodników, parkingów, ulic, placów itp. wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Co to oznacza w praktyce? Przedsiębiorstwa, których specjalizacją jest kompleksowe wykonanie dróg, prowadzą roboty rozbiórkowe, ziemne, w tym stabilizację gruntu, wykonują podbudowy z kruszyw kamiennych i bitumicznych oraz kładą nawierzchnie z kostki betonowej, kamiennej albo bitumiczne.

W razie potrzeby budują elementy małej architektury, montują oświetlenie, sygnalizację świetlną, kanalizację sanitarną i deszczową, a także przygotowują tereny zielone.

Mogą również odtwarzać nawierzchnię, wykonywać remonty cząstkowe, równać i wzmacniać nawierzchnie nieutwardzone oraz tworzyć odwodnienia powierzchniowe.

Mówiąc ogólnie, przygotowują drogi tak, żeby nadawały się do bezpiecznego użytku. A co z obiektami inżynierskimi?

roboty drogowe

Czym są remonty mostów, wiaduktów, tuneli itp.?

Budownictwo inżynieryjno-lądowe to osobna gałąź budownictwa. Obejmuje mosty drogowe i kolejowe, wiadukty, tunele, przejścia podziemne, estakady i kładki. W zakres robót wchodzą budowy, remonty, przebudowy, zabezpieczenia i utrzymanie tych elementów. Do budownictwa inżynieryjno-lądowego zalicza się również montaże barier energochłonnych, ekranów dźwiękochłonnych oraz akustycznych i przebudowy murów oporowych.

Nie każda firma, która zajmuje się robotami drogowymi może przeprowadzać także remonty obiektów mostowych, ponieważ wymaga to innych umiejętności i wykorzystania innego sprzętu.

Trudność polega na tym, że mosty mogą być wykonane metodą płytową, skrzynkową, belkową, sklepioną, kratową lub łukową. Buduje się je m.in. ze stali, żeliwa, betonu, drewna oraz żelbetu. W zależności od tego, jak i z czego są zrobione, budowa i remont wyglądają inaczej. Jeszcze inaczej podchodzi się do renowacji zabytkowych obiektów inżynieryjnych. Ze względu na mnogość rozwiązań trudno znaleźć odpowiedniego wykonawcę.

Jedną z firm, która zajmuje się budownictwem inżynieryjno-lądowym, jest Rad-Pol (https://rad-pol.pl/oferta). W zakres ich oferty wchodzą: przebudowa i remonty mostów, naprawy konstrukcji nośnych, powierzchni betonowych i elementów wyposażenia, wykonywanie powłok zabezpieczających, a także utrzymanie tuneli i przejść podziemnych.