Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Sieć preizolowana - fakty i mity dotyczące jej nadzoru

Sieć preizolowana
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Systemy telemetryczne na dobre zagościły w gospodarce i przemyśle, gdzie od lat sprawdzają się w systemach nadzoru, kontroli i sterowania procesami przemysłowymi i technologicznego. Rozwój technologii umożliwia coraz szersze stosowanie różnego rodzaju urządzeń zdalnego odczytu danych pomiarowych, niezawodnej i coraz szybszej transmisji, w tym transmisji bezprzewodowej oraz nowoczesnych materiałów i urządzeń znajdujących zastosowanie w procesach. Jedną z dziedzin, gdzie coraz częściej systemy telemetryczne kontrolują i nadzorują procesy technologiczne jest ciepłownictwo, w którym w ostatnich latach dominują sieci ciepłownicze wykonane w technologii rur preizolowanych.

Czym jest sieć preizolowana?

Sieć preizolowana to sieć wykonana z rur preizolowanych. Wykonane w tej technologii rura składa się z czterech elementów. Główna rura zwana rurą przesyłową jest umieszczona centralnie w zewnętrznej rurze ochronnej, a przestrzeń między nimi wypełnia się pianką o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych. Wewnątrz pianki umieszczone są przewody wykorzystywane przez wyposażone w moduły kontroli sieci systemy telemetryczne nadzorujące stan wykonanej z rur preizolowanych sieci.

Jedną z podstawowych zalet rur preizolowanych, oprócz małych strat przesyłanego ciepła, jest łatwość budowy i niska cena wykonania sieci ciepłowniczej. Rury preizolowane mogą być układane bezpośrednio w gruncie, co wiąże się mniejszym zakresem prac budowlanych, mniejszymi rozmiarami wykopów oraz oszczędnością czasu i nakładów inwestycyjnych związanych z budową. Rury preizolowane oferują dobrą jakość i trwałość izolacji gwarantujące utrzymywanie odpowiednich parametrów nawet do 30 lat. Jednak najważniejszą cechą rur preizolowanych jest możliwość stałego monitoring stanu rur dzięki systemowi alarmowemu umieszczonemu w izolacji.

System alarmowy sieci ciepłowniczej – klucz do efektywnego nadzoru

Kluczem do efektywnego nadzoru sieci ciepłowniczych dobrze zaprojektowany system alarmowy sieci ciepłowniczej. Jego zadaniem jest kontrola poszczególnych nitek instalacji ciepłowniczej.

Na efektywność nadzoru systemu alarmowego sieci ciepłowniczej wpływa zarówno jakość materiałów, użytych do budowy sieci, jak również jakość i staranność jej wykonanie, ale przede wszystkim możliwości urządzeń telemetrycznych. Wykorzystanie najlepszego modułu kontroli sieci, jak NP-4 firmy Control zapewni nadzór odcinków w systemie oporowym i impulsowym, pomiary rezystancji pianki poliuretanowej, rezystancji pętli, rezystancji przyłączenia do rury oraz eliminację zjawiska ładowania linii i napięcia elektrochemicznego. Tak skonstruowana sieć ciepłownicza nadzorowana przez właściwie dobrany, efektywny system alarmowy zapewnią wieloletnie i bezawaryjne działania sieci ciepłowniczej i nadzorującego ją systemu telemetrycznego.

Fakty i mity dotyczące sieci preizolowanych

W stosunku do tradycyjnej sieci ciepłowniczej wykonanej metodą kanałową siec ciepłownicza preizolowana posiada, przynajmniej zdaniem producentów, same zalety. Sieci preizolowane buduje się znacznie szybciej i taniej, straty ciepła w procesie przesyłu są znacznie niższe ze względu na dobrą izolacyjność termiczną, ciągłość i suchość izolacji, niewielkie zagrożenie gazowe i niskie ryzyko uszkodzenia przez ciężki sprzęt.

Sieć ciepłownicza preizolowana powinna zatem umożliwić ograniczenie problemów i wysokich kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem sieci. Jednak w praktyce nie zawsze tak jest. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że prawidłowe, wieloletnie bezawaryjne działanie sieci ciepłowniczej w znacznym stopniu zależy od jakości użytych materiałów, staranności jej wykonania i przestrzegania reżimów projektowych. Złe magazynowanie lub niewłaściwy transport rur wykorzystanych do budowy sieci może spowodować zawilgocenie pianki poliuretanowej lub uszkodzenie rur, a przez to pogorszyć właściwości i żywotność instalacji. Nawet najwyższa jakość rur preizolowanych połączona z niską jakością połączeń, trójników i muf nie uchroni przed nieszczelnością połączeń i przenikaniem wilgoci do całej instalacji. Tylko wysoka jakość materiałów i staranność połączeń zapewnia niezawodne działanie sieci. Należyta staranność przy wykonywaniu spawów, połączeń systemów alarmowych, dobór materiałów uwzględniający charakteru terenu, odwodnienie i odpowietrzenia, koncepcję systemu alarmowego, zgodność wykonania z dokumentacją projektową wpływa na jakość i żywotność sieci.

Technologia preizolacji jest bardziej wrażliwa na błędy popełnione przy budowie sieci i tylko dzięki systemom alarmowym możliwa jest łatwa lokalizacja i eliminacja awarii. Warto w tym miejscu podkreślić, że awaria w sieci preizolowanej to już zawilgocenie pianki poliuretanowej, a nie dopiero wyciek z rury przesyłowej, czy przedostanie się wody z gruntu do rury osłonowej. Dwa podstawowe warunki skutecznego likwidowania nieszczelności płaszcza i zawilgoceń preizolacji, to szybka informacja o tym, że nastąpiło zawilgocenie i dokładna lokalizacja miejsca nieszczelności.