Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym są uprawnienia SEP G1, G2 i G3?

uprawnienia SEP
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Rynek pracy jest bardzo zmienny. Z tego powodu ciągle trzeba się dokształcać, a często też zdobywać nowe kwalifikacje czy uprawnienia. Na pewno na uwagę zasługują kursy SEP. Dziś przedstawimy Wam, czym są uprawnienia SEP G1, G2 i G3.

Czym są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP są to uprawnienia, dzięki którym można prowadzić różnego rodzaju konserwacje, a także remonty sieci elektrycznych czy też urządzeń pracujących pod napięciem. Trzeba wiedzieć, że uprawnienia nadawane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które działa już od 1919 r. Dzięki uprawnieniom można poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje. Uprawnienia nadawane są po odbyciu specjalistycznego kursu, a następnie zdaniu egzaminu. Mogą do niego przystąpić osoby powyżej 18 roku życia, które posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe. Na uwagę zasługuje też fakt, że podchodzi się do egzaminu państwowego. W związku z tym osoba z pozytywnym wynikiem otrzymuje państwowe świadectwo kwalifikacyjne, przy czym uprawnienia nie są nadawane na czas nieokreślony. Trzeba je odświeżać co 5 lat. Egzamin ma formę ustną. 

Uprawnienia SEP G1, G2 i G3

Uprawnienia SEP G1, G2 i G3 - co warto wiedzieć?

Uprawnienia SEP nadawane są dla dwóch rodzajów prac. Mowa tutaj o eksploatacji oraz dozorze. Możemy wyróżnić trzy grupy uprawnień SEP, a więc G1, G2 i G3. Należy wiedzieć, że G1 to kursy elektryczne, które przeznaczone są dla osób zajmujących się eksploatacją bądź dozorem urządzeń elektroenergetycznych. W kursach zdobywa się wiedzę na temat urządzeń prądotwórczych, które przyłączone są do sieci elektroenergetycznej i to bez względu na wysokość napięcia znamionowego. Zdobywa się też wiedzę na temat naprawy zespołów prądotwórczych o mocy większej niż 50 kW. Dodatkowo w kursach wyróżnia się opcję elektrycznych sieci trakcyjnych, urządzeń techniki wojskowej czy uzbrojenia, a nawet urządzeń ratowniczo-gaśniczych.

Druga kategoria uprawnień to SEP G2. Często określane są one mianem kursów cieplnych. Dedykowane są osobom, które zajmują się eksploatacją bądź dozorem urządzeń instalacji bądź sieci cieplnej. Kwalifikacje przyznawane są osobom, które zajmują się monitorowaniem instalacji. W kursach wymienia się też turbiny parowe i wodne o mocy większej niż 50 kW, sieci oraz instalacje cieplne obejmujące urządzenia pomocnicze czy urządzenia wentylacji i klimatyzacji o mocy większej niż 50 kW. Na kursach zdobywa się też wiedzę dotyczącą urządzeń przemysłowych, sprężarek, pieców przemysłowych czy kotłów parowych. 

kursy SEP

Szkolenie SEP G3 to kursy gazowe. Przeznaczone są dla osób, które zajmują się eksploatacją, jak i monitorowaniem instalacji gazowych. Dostępne są tutaj różne opcje. Można więc zdobyć wiedzę na temat sieci gazowych, urządzeń oraz instalacji gazowych, a także urządzeń służących do magazynowania paliw gazowych czy nawet do produkcji paliw gazowych oraz generatorów gazu.   

Warto zdobywać nowe uprawnienia, gdyż dzięki nim można zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje, a także zyskać awans. Trzeba jednak pamiętać, że nie wystarczy odbycie kursu, gdyż niezbędne jest też zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, który jest potwierdzeniem wiedzy oraz umiejętności. Na egzaminie pytania mogą dotyczyć nie tylko instalacji, ale też zasad pierwszej pomocy, które trzeba znać. Jeżeli jesteś zainteresowany kursami i egzaminami SEP, sprawdź terminarz i zdobądź nowe kwalifikacje.