Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie korzyści niesie ze sobą farma fotowoltaiczna?

farma fotowoltaiczna
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Farma fotowoltaiczna jest stosunkową nowością na polskim rynku. Z tego też względu warto już teraz zainteresować się tym, jak korzystna jest ona dla środowiska i dla inwestora.

Czym jest farma fotowoltaiczna i jakie normy należy spełnić?

Farma fotowoltaiczna, tak w uproszczeniu, jest to konkretny oznaczony obszar, na którym, na gruncie znajdują się połączone ze sobą panele fotowoltaiczne. To właśnie one są odpowiedzialne za przekształcanie promieni słonecznych w energię elektryczną. Pozyskany w ten sposób prąd może być magazynowany w akumulatorach, przesyłany do sieci lub wykorzystywany od razu.

Aby dana farma fotowoltaiczna mogła powstać, bardzo ważne jest to, by była zlokalizowana na południowej ekspozycji i dodatkowo nie była zacieniona przez drzewa. Najlepiej sprawdza się płaski teren.

Farma, która będzie miała moc 1 MW musi mieć co najmniej 2 ha powierzchni oraz co najmniej 50 m szerokości. Dodatkowo działka musi znajdować się 200 m od sieci energetycznej o średnim napięciu. W związku z tym najlepsze są działki rolne, których ziemia będzie miała klasę IV lub niższą. Aby dopełnić wszelkie formalności, należy liczyć się nawet z okresem 2 lat.

Audyt działki pod budowę farmy - Co jest brane pod uwagę?

W analizie należy zwrócić uwagę na:

 • stan prawny działki,
 • uwarunkowania terenu,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • obszary chronione,
 • możliwość przyłączenia do sieci energetycznej,
 • koszty oraz produktywność farmy fotowoltaicznej.

Tworzenie planu zagospodarowania terenu

Koniecznie na nim musi znaleźć się także rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych. Kluczowe jest także wzięcie pod uwagę wszystkich obiektów oraz natury, które mogą zacieniać działkę. Jest to bardzo ważny moment, gdyż na tej podstawie wydawane będą decyzje urzędowe. Następnie należy uzyskać decyzję administracyjną.

Bardzo ważne jest także zwrócenie uwagi na dokument, jakim jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. To dzięki niemu będzie można sprawdzić w jaki sposób fama fotowoltaiczna będzie oddziaływać na środowisko naturalne oraz jak to będzie się zmieniało z biegiem czasu.

W przypadku, gdy obszar ma więcej niż 1 ha powierzchni lub gdy elektrownia słoneczna ma powstać na terenie chronionym, który przekracza 0,5 ha konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej. 

Gdzie nie można budować farmy ekologiczne?

Nie można budować ich:

 • przy granicy pasu drogowego,
 • bliżej niż 100 m od linii zabudowań mieszkalnych,
 • bliżej niż 4 m od granicy działki
 • w miejscach, gdzie obowiązujące są przepisy o ochronie zabytków lub przyrody.

Jakie są koszty budowy farmy ekologicznej?

Firma Ozeus również zajmuje się tego typu działaniami. Koszt realizacji farmy fotowoltaicznej wynosi około 2,5 - 2,7 mln złotych netto. Oszacowano, że zwrot kosztów ma miejsce po 10 latach użytkowania. Dana elektrownia może być w użyciu przez 25 lat. 

Korzyści z założenia farmy fotowoltaicznej

 • inwestorzy mogą długofalowo inwestować swój kapitał,
 • można korzystać z dostaw prądu, biorąc pod uwagę zakup urządzeń wyłącznie renomowanych producentów.
 • stwierdzono, że osoby mające z nią kontakt, nie są narażone na powstawanie uszkodzeń komórkowych.

Farma fotowoltaiczna powstaje w taki sposób, by nie wpływać negatywnie na środowisko. Porażenie prądem także okazuje się minimalne, gdyż systemy fotowoltaiczne są konstruowane tak, by eliminować ryzyko poparzenia.

W związku z powyższym warto rozważyć założenie farmy fotowoltaicznej, a pomocą w tym zakresie okaże się firma Ozeus, której pracownicy chętnie najpierw odpowiedzą na wszystkie pytania. Następnie będzie można zająć się konsultowaniem formalności.