Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie są wymagania do uzyskania certyfikacji placu zabaw lub siłowni?

certyfikacja placów zabaw
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Miejsca zabaw dla najmłodszych obwarowane są szczególnymi restrykcjami w zakresie bezpieczeństwa. Trudno się temu dziwić – zdrowie i życie dzieci, korzystających z urządzeń zależy od wielu czynników, m.in. od tego w jaki sposób zaprojektowano dane urządzenie. Projektanci sprzętu powinni przewidywać potencjalne zachowania i wdrażać sprawdzone środki zaradcze. Dziś zastanowimy się, z jakimi wymogami spotkają się wykonawcy placów zabaw i plenerowych siłowni. Zapraszamy do lektury.

Wymogi prawne  – co musisz wiedzieć?

Unia Europejska wyklucza dopuszczenie do użytku urządzeń, które wykazują poważne braki w rozwiązaniach na rzecz bezpieczeństwa. Certyfikacja siłowni lub placu zabaw okazuje się zatem niezbędnym etapem dla każdego producenta. Profesjonalnie przeprowadzone badanie nie tylko otwiera nowe możliwości biznesowe, lecz stanowi także doskonałą wizytówką w kontaktach z kontrahentami.

System legislacyjny w państwach członkowskich UE musi współgrać z wytycznymi normy PN-EN 1176, która odnosi się bezpośrednio do wyposażenia placów zabaw i stosowanych nawierzchni. Podobne zasady spotkamy w przypadku projektowania siłowni. Place zabaw montowane przy instytucjach edukacyjnych nie mogą ograniczyć się wyłącznie do deklaracji zgodności CE.

Jego uzyskanie poprzedza wysłanie wniosku ze strony producenta do specjalistycznej jednostki certyfikującej (np. TÜV Rheinland Polska). Rozpoczęcie całej procedury następuje w momencie oceny zgromadzonej dokumentacji i przystąpienia do czynności weryfikacyjnych. Badanie placów zabaw skupia się na aspekcie technicznym i organizacyjnym. Uwzględnia przy tym pokaźną ilość danych historycznych, dzięki którym formułowane wnioski zyskują na precyzji i kompleksowości.,

Co podlega ocenie przez jednostkę certyfikującą?

Istnieje obszerny katalog czynności, które mieści w sobie szczegółowe badanie placów zabaw i certyfikacja siłowni. Poszczególne elementy oceny koncentrują się na sprawdzeniu wytrzymałości punktowej elementów konstrukcyjnych, ustaleniu odporności podzespołów na warunki atmosferyczne, określeniu stref o podwyższonym ryzyku zakleszczenia części ciała czy weryfikacji stabilności całego urządzenia przy maksymalnym możliwym natężeniu ruchu.

Decyzja o wydaniu certyfikatu wynika zatem z dogłębnego poznania cech produktu i upewnienia się co do jego bezpieczeństwa dla użytkowników. Ma zarazem ogromne znaczenie w kontekście biznesowym – producent, który inwestuje w certyfikację w zaufanych jednostkach, buduje swoją wiarygodność i renomę.

TÜV Rheinland Polska to najważniejsza jednostka certyfikująca w naszym kraju. Szeroka gama usług w zakresie badania placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowi odpowiedź na trend spędzania czasu na świeżym powietrzu. Odwiedź stronę https://www.tuv.com/poland/pl/ i zapoznaj się z kompleksowym pakietem usług, dzięki którym zwiększysz swoją rozpoznawalność jako producent i zapewnisz użytkownikom dostęp do sprawdzonych urządzeń.