Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Hala magazynowa – jakie wymagania musi spełniać?

Budowa hali magazynowej
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Bez hali magazynowej nie da się prowadzić biznesu w wielu różnych sektorach gospodarki. Jak wybudować taką halę? Jakie wymagania musi ona spełniać? Odpowiedzi na te pytanie musi znać każdy przedsiębiorca, który nosi się z zamiarem postawienia hali magazynowej bądź jej wynajęcia czy zakupu. Jeżeli ich nie uwzględni, powinien liczyć się z tym, że hala nie będzie nadawać się do użytku.

Wszystko zależy od przeznaczenia magazynu

Hale magazynowe zawsze powstają na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednak dokładny zakres wymagań formalnych, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać taką decyzję zależy przede wszystkim od tego, jak duża ma być hala magazynowa, gdzie ma zostać wybudowana oraz do czego dokładnie będzie wykorzystywana. Zupełnie inne wymagania są przewidziane do przechowywania żywności niż do magazynowania w hali np. materiałów budowlanych. Zawsze należy pamiętać o wymaganiach BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, na którą organy budowlane zwracają coraz większą uwagę. Z tych względów hala musi być np. odpowiednio ogrzewana bądź klimatyzowana, a jednocześnie powinna czerpać przede wszystkim z ekologicznych źródeł energii.

Trzeba pomyśleć o dobrej lokalizacji i technologii

Lokalizując hale magazynowe, trzeba pamiętać, że nie mogą one powstawać w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Muszą one także znajdować się w odpowiedniej odległości od granic działki. Istotną kwestią jest usuwanie ścieków i wody opadowej. Jeżeli w pobliżu hali nie istnieje odpowiednie infrastruktura komunalna, z której można by skorzystać, inwestor musi wybudować oczyszczalnie bądź odpowiednie zbiorki, które trzeba będzie na bieżąco opróżniać. Oczywiście sama konstrukcja musi spełniać wszystkie wymagania sztuki budowlanej, chociażby w zakresie odpowiedniej nośności i wytrzymałości. Warto więc zastanowić się, czy inwestor sam musi załatwić te, bądź co bądź bardzo rozbudowane, formalności? Okazuje się, że dobrym wyjściem jest skorzystanie ze specjalistycznej pomocy.   

Czy inwestor sam musi wszystko załatwić?

Obowiązek zapewnienia zgodności budowy z prawem zawsze spoczywa na inwestorze. On także występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Ale nie oznacza to, że inwestor sam musi załatwiać wszystkie sprawy związane z budową czy oddaniem do użytku hali magazynowej. Może upoważnić do tych zadań wybrane przez siebie osoby. Bardzo często jest to projektant, który tworzy niezbędne dokumenty, a następnie przedkłada je odpowiednim urzędom. Odpowiada on także za wszelkie błędy, jakie mogą zdarzyć się w dokumentacji, na bieżąco poprawiając je.

Każdy inwestor musi pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku do on poniesienie skutki błędów popełnionych na etapie projektowania i budowy hali magazynowej. Dlatego prace nad taką inwestycją powinien powierzyć najlepszym specjalistom. W przeciwnym wypadku musi liczyć się z naprawdę poważnymi konsekwencjami, łącznie z brakiem możliwości użytkowania hali. To z kolei oznacza wyrzucenie sporych pieniędzy w błoto.