Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak oświetlenie uliczne wpływa na miejską infrastrukturę?

lampy uliczne
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Dobrze działające lampy do oświetlania ulic pełnią niezwykle ważne funkcje. Przede wszystkim podnoszą bezpieczeństwo korzystania z infrastruktury drogowej po zmroku oraz przy warunkach ograniczonej widoczności. Osoby odpowiedzialne za oświetlanie miast oraz mniejszych miejscowości mają jednak niełatwe zadanie. Lampy muszą bowiem zapewniać bezpieczne warunki dla kierowców oraz pieszych, a jednocześnie nie być mocno odczuwalne dla mieszkańców. Nie ulega jednak wątpliwościom, że oświetlenie uliczne musi być nieodłącznym elementem miejskiej infrastruktury. W poniższym artykule wyjaśniamy, jaką rolę odgrywają lampy oświetlenia ulicznego oraz przedstawiamy ich najpopularniejsze rodzaje. Sprawdź, co powinieneś o nich wiedzieć!

Jaką rolę odgrywa dobrze dobrane oświetlenie uliczne?

Położenie geograficzne Polski wymusza na osobach odpowiedzialnych za projektowanie infrastruktury uwzględnienie wystarczającej liczby lamp ulicznych. W naszym kraju przez większość roku mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zmrok zapada stosunkowo szybko, a wschód słońca jest wyjątkowo późno. Właśnie dlatego odpowiednie oświetlenie ulic wpływa bezpośrednio na zdrowie i życie kierowców oraz pieszych. Światło padające z lamp powinno być na tyle jasne, aby kierujący pojazdami mogli zauważyć wszystkie potencjalne zagrożenia, np. pieszego wchodzącego na jezdnię, czy inny samochód włączający się do ruchu. Zazwyczaj w oświetleniu ulicznym stosuje się efekt tworzenia kontrastu negatywnego. Polega on na tym, że w otoczeniu miejskim stosuje się lampy o takiej intensywności, która pozwala kierowcy na dostrzeżenie zarysu przemieszczającej się osoby, pojazdu lub innego obiektu.

Lampy do oświetlania ulic pochłaniają niemałe zasoby energii elektrycznej. Jest to jeden z istotniejszych punktów branych pod uwagę podczas zagospodarowywania infrastruktury miejskiej. Rozwiązaniem, w pogodzeniu napiętego budżetu samorządów wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, jest nowoczesne oświetlenie LED. Lampy tego typu wyróżniają się niskim poborem prądu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego natężenia światła. Jakie jeszcze parametry powinny być brane pod uwagę przy wyborze lamp ulicznych?

Parametry lamp do oświetlania ulic

W związku z tym, że oświetlenie uliczne wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców, musi spełniać szereg norm narzuconych przez regulacje prawne. Jeden z najważniejszych zapisów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., gdzie zostały opisane warunki techniczne, które powinny spełniać drogi publiczne. W związku z tą regulacją oświetlenie uliczne jest dzielone na trzy klasy, które powinny spełniać potrzeby konkretnych grup użytkowników:

  • M – obejmuje kierowców oraz drogi o dopuszczalnych średnich i wysokich prędkościach;
  • P – dotyczy pieszych oraz rowerzystów, a także ścieżek rowerowych i chodników;
  • C – w tej klasie znajdują się wszystkie tzw. obszary konfliktowe, czyli miejsca, w których dochodzi do krzyżowania się stref użytkowanych przez pieszych, rowerzystów oraz kierowców.

Rodzaje oświetlenia ulicznego

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje oświetlenia ulicznego – lampy wyładowcze oraz lampy LED. Pierwsza z wymienionych grup jest stosowana do dzisiaj. Światło w tych lampach powstaje na skutek wyładowania elektrycznego. Lampy wyładowcze dzielą się na:

  • świetlówki;
  • lampy rtęciowe;
  • lampy sodowe;
  • lampy metalohalogenkowe.

Coraz częściej lampy wyładowcze są wymieniane na nowoczesne oświetlenie LED. Wyróżniają się one nie tylko ze względu na wysoką skuteczność świetlną, ale również ze względu na długą żywotność i energooszczędność.