Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Metoda iniekcji strumieniowej Jet Grouting

koparka
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Gdy grunty są nośne, mogą one przejmować bardzo duże obciążenia określonego obiektu budowlanego. Na tego typu podłożu najczęściej stawia się domy, ale także różnorodne instytucje czy lokale użytkowe. Niestety, w Polsce nie na wszystkich terenach grunty są odpowiednio nośne, aby móc przenosić tego typu obciążenia, dlatego należy je odpowiednio wzmocnić. W poniższym artykule omówimy metodę iniekcji strumieniowej Jet Grouting, czyli technikę polegającą na wzmocnieniu gruntu. Co warto o niej wiedzieć? Zachęcamy do lektury.

Kolumny Jet Grouting 

Metoda wzmacniania gruntu wysokociśnieniową iniekcją strumieniową, nazywana Jet Grouting, jest technologią znaną i wykorzystywaną od kilkudziesięciu lat. Na teren Europy dotarła z Japonii na początku lat 70-tych. Choć pierwsze zastosowanie tego typu iniekcji odnotowano dopiero na początku lat 90-tych, a popularyzatorem iniekcji strumieniowej była firma Menard. 

Metoda ta pozwala na polepszenie parametrów mechanicznych gruntów, a także na uszczelnienie ziemi. Podczas wykonywania kolumn Jet Grouting zachodzą kolejno następujące po sobie procesy. Dochodzi do zniszczenia struktury gruntu strumieniem zaczynu podanego pod bardzo dużym ciśnieniem. Następnie dochodzi do wydobycia nadmiaru urobku na powierzchnię, a na końcu do mieszania gruntu z zaczynem cementowym, którego efektem jest powstanie tak zwanego cementogruntu. 

Przebieg wykonywania kolumn Jet Grouting 

Prace należy rozpocząć od odpowiedniego przygotowania maszyny. Głównym zestawem roboczym jest wytwórnia iniektu cementowego, czyli zazwyczaj jest nim pompa wysokociśnieniowa, choć może też nim być specjalna mieszalnia. Maszynę łączy się przewodami wysokociśnieniowymi z jednostką wiercącą. Wiertnica wyposażona jest zazwyczaj w żerdź, która jest dostosowana do własności wzmacniania gruntu oraz parametrów wykonywanych kolumn. 

Mieszanka iniekcyjna składa się zwykle z cementu portlandzkiego marki CEM 32,5. Osoby, które chcą natomiast uzyskać większą szczelność, powinny dodatkowo użyć bentonitu. 

Aby wykonać kolumnę Jet Grounting, należy wykonać otwór prowadzący o średnicy około 10 cm do głębokości projektowej, a następnie wtłoczyć zaczyn w ilości od 200 do 400 l/min, który wydobywając się dyszami, zlokalizowanymi są na końcu żerdzi wiercącej, niszczy strukturę gruntu, tworząc tak zwaną pulpę cementogruntu. Ostatnim etapem jest oczywiście formowanie kształtu kolumny, które następuje poprzez powolne podnoszenie żerdzi. 

Metodę tę wykorzystuje się przede wszystkim by po to, by wzmacniać grunty plastyczne, spoiste, a także luźne piaski o różnych frakcjach. 

Szukając sprawdzonej firmy, która podejmie się prac wzmacniania gruntów poprzez zastosowanie metody Jet Grouting, warto zdecydować się na usługi doświadczonej firmy Menard. Kolumny Jet Grouting są świetną techniką wzmocnienia nośności ziem spoistych, a także luźnych piasków o różnych frakcjach. Można ją wykorzystywać również wewnątrz budynków do wzmacniania fundamentów istniejących już obiektów.