Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Tablice energetyczne wg standardów ENEA – jakie wymagania ma operator?

słup wysokiego napięcia
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Jednym z obowiązków spoczywających na operatorach energetycznych w Polsce jest znakowanie infrastruktury, którą zarządzają. Służy to przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa i podniesieniu wydajności prac serwisowych czy modernizacyjnych. Ze względu na to, że nie mamy usystematyzowanego prawnie jednego wzoru, każdy operator sam decyduje o wyglądzie i zawartości tabliczek. Jakie wymagania w tym zakresie ma firma ENEA?

Zacznijmy od tego, że każdy operator we własnym zakresie opracowuje wzory i zasady stosowania tablic, znaków bezpieczeństwa oraz tablic identyfikacyjnych na elementach infrastruktury, którą zarządza. Dlatego też nie da się wyprodukować i przekazać do sprzedaży uniwersalnych tablic – każda powinna być produkowana na indywidualne zamówienie operatora i spełniać założone standardy. Jeżeli chodzi o Operatora ENEA, to wszystkie wymogi w tym zakresie znalazły się w dokumencie Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz tablice identyfikacyjne – wzory i zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z o.o.

Standard ENEA Operator – wysokie wymogi dla bezpieczeństwa

ENEA korzysta z kilku rodzajów tablic do znakowania elementów infrastruktury energetycznej. Są to znaki o charakterze ostrzegawczym chroniące przed niebezpieczeństwem, nakazy lub zakazy oraz znaki informujące o stanie technicznym i lokalizacji urządzeń. Komunikaty te są kierowane do:

  • osób wykonujących prace na urządzeniach elektroenergetycznych,
  • osób postronnych znajdujących się w ich pobliżu.

Operator Enea określa też sposób umieszczania tablic i ich lokowanie. Np. tablice informacyjne muszą być widoczne z drogi czy miejsca pracy, a nakazu na barierkach pól baterii kondensatorów równoległych.

Wzory tablic i znaków bezpieczeństwa ENEA

Wspomniany dokument ENEA określa bardzo dokładnie to, jak duże powinny być tablice i znaki bezpieczeństwa oraz to, jakie powinny mieć rozmiary, po co i gdzie są stosowane. Wyróżniamy:

  • Tablice ostrzegawcze, na których widnieją takie komunikaty jak: „Nie dotykać! Niebezpieczne dla życia”, „Pod napięciem”, „Zasilanie dwustronne”;
  • Tablice nakazu z widocznymi komunikatami: „Przed wejściem rozładuj wysokie napięcie”;
  • Tablice zakazu, które definiują zakres czynności niedozwolonych na danym obszarze, np. „Nie załączać”, „Podział sieci” czy „Urządzenie elektryczne”.

W dalszej części uchwały czytamy, gdzie powinny być umieszczane tablice, a także, jakiego standardu wykonania oczekuje operator od producenta.

Materiały i wykonanie tablic bezpieczeństwa

Na zlecenie Operatora ENEA powstają standardowe tablice aluminiowe z materiału o grubości 0,8 mm. Istotne jest dwustronne zabezpieczenie go przed korozją. Znaki powinny zostać wytłoczone, a następnie pokryte farbą chroniącą przed skutkami promieniowania UV. Jest też przewidziane miejsce na znak producenta (na odwrocie). Inne wymogi są jeszcze wobec znakowania linii napowietrznych nad drogami wodnymi, a także tablic przenośnych.