Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Cena płyty fundamentowej - dlaczego warto zapłacić więcej

fundamenty
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Płyta fundamentowa to rozwiązanie, które jest coraz częściej stosowane w budownictwie. Cena płyty fundamentowej bywa bardzo różna, szczególnie w porównaniu do tradycyjnych fundamentów.

Płyta fundamentowa – czym jest?

Płytą fundamentową nazywa się w budownictwie konstrukcję, która zastępuje tradycyjne fundamenty. Z płytą wiążą się mniejsze koszty robót ziemnych, gdyż można ją osadzić płycej niż tradycyjne fundamenty. Płyta fundamentowa to konstrukcja składająca się ze zbrojonego betonu, który jest ocieplony styropianowymi kształtkami.

Płyty fundamentowe są stosowane w budowie domów bez piwnic. Dzięki płycie można łatwiej posadowić dom na słabym lub problematycznym gruncie. Cena płyty fundamentowej bywa różna, a mimo to - w wielu przypadkach -  okazuje się najlepszym rozwiązaniem, by usadowić dom. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://watradom.pl/. Z uwagi na różnorodne korzyści wynikające z zastosowania płyty fundamentowej, często decydują się na nią także inwestorzy, którzy budują dom na normalnym, stabilnym gruncie.

Jaka jest cena płyty fundamentowej?

Koszt płyty fundamentowej jest uzależniony od grubości, ilości i jakości stali oraz jakości materiałów hydroizolacyjnych. Średnio dla domu o powierzchni około 100 metrów kwadratowych należy przyjąć, iż cena płyty powinna oscylować w granicach 30 tysięcy złotych. Oczywiście, jak wspomniano wcześniej, na cenę mają wpływ użyte materiały. Koszty rosną także w przypadku, gdy grunt jest problematyczny. Szacuje się, że płyta fundamentowa na terenie podmokłym to koszt nawet 50 tysięcy złotych.

Wykonanie płyty fundamentowej – jak długo trwa?

Czas wykonania płyty fundamentowej jest bardzo ważnym aspektem, który skłania sporą część inwestorów ku temu rozwiązaniu. Można ją bowiem wykonać w bardzo krótkim czasie. Pierwszą czynnością jest przygotowanie podłoża, czyli wykop, usunięcie humusu oraz wytyczenie miejsca, w którym mają być umieszczone fundamenty. Następnie wykonuje się podbudowę w oparciu o kamienie i pospółkę piaskową. Na koniec układa się zbrojenie i wylewa płytę fundamentową.

Warto wspomnieć o tym, iż płytę fundamentową można spokojnie wykonać w niecały tydzień. Jest to powód, dla którego wielu inwestorów odchodzi od metody tradycyjnej i skłania właśnie ku płycie fundamentowej.