© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

 • Home
 • Budownictwo
 • Czym jest i z jakich elementów składa się instalacja odgromowa?

Czym jest i z jakich elementów składa się instalacja odgromowa?

piorun
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Profesjonalnie wykonana ochrona odgromowa, którą tworzą przewody odprowadzające i uziemiające, skutecznie  i całościowo zabezpiecza konstrukcję domu lub bloku mieszkalnego, ich wyposażenie oraz przebywających w nim ludzi i zwierzęta przed śmiercionośnymi skutkami wyładowań atmosferycznych. Istotą urządzenia piorunochronnego, nazywanego potocznie instalacją piorunochronną w przypadku uderzenia pioruna jest przejęcie całego ładunku elektrycznego i bezpieczne go sprowadzenie do ziemi, w której zostaje rozładowany bez wyrządzania jakichkolwiek szkód materialnych.

Należy podkreślić, że każda instalacja odgromowa powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami, które są określone normami ochrony odgromowej. Przed przystąpieniem do realizacji prac należy wykonać optymalny projekt oraz szczegółową analizę i ocenę ryzyka związanego z wyładowaniami atmosferycznymi. Poszczególne elementy instalacji odgromowej powinny spełniać normy PN-EN oraz być wykonane ze stali nierdzewnej, stali ocynkowanej ogniowo, pomiedziowanej, aluminium lub miedzi.

Co tworzy zewnętrzną instalację odgromową?

Zewnętrzna instalacja odgromowa - instalacja piorunochronna składa się z:

 • elementów połączeniowych, łączących przewody z metalowymi instalacjami
 • zwodów poziomych i pionowych, które przyjmują wyładowania
 • przewodów odprowadzających 
 • przewodów uziemiających łączących przewody odprowadzające z uziomem
 • zacisku probierczego, który jest połączeniem śrubowym przewodu uziemiającego z przewodem odprowadzającym, a jego funkcją jest możliwość pomiaru rezystancji uziomu a także sprawdzenia ciągłości galwanicznej nadziemnej części instalacji odgromowej.
 • uziomu pionowego, poziomego, który jest odpowiedzialny za rozproszenie prądu pioruna w ziemi

Instalacje odgromowe - zalety zastosowania ochrony odgromowej 

Prawidłowo zainstalowane systemy odgromowe skutkują wieloma korzyściami, do których należy:

 • zwiększenie bezpieczeństwa osób i zwierząt, znajdujących się wewnątrz budynku, ograniczenie ryzyka porażenia, które mogłoby skutkować śmiercią lub trwałym kalectwem
 • zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia instalacji elektrycznej oraz wystąpienia pożaru lub eksplozji
 • pewność, że siła uderzenia pioruna w żadnym wypadku nie będzie ingerować w konstrukcję ścian i dachu
 • zmniejszenie ryzyka trwałego uszkodzenia urządzeń podłączonych do zasilania
 • bezpieczne odprowadzenie energii przepięć, prądów zwarciowych i upływowych w miejsce, gdzie nie będą stwarzać zagrożenia
BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry