Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie są rodzaje odpadów?

Spycharka
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Prawidłowa segregacja ułatwia, przyspiesza i podnosi wydajność całego procesu przetwarzania odpadów. Oprócz odpadów komunalnych, wyróżniamy także inne rodzaje, które należy segregować. Jednym z nich są odpady remontowe, które dzielą się na mniejsze podgrupy. Co warto o nich wiedzieć? W jaki sposób legalnie się ich pozbyć? Jak zorganizować wywóz gruzu?

Klasyfikacja odpadów komunalnych

Odpady komunalne są największą grupą, która została dodatkowo podzielona na mniejsze podkategorie. Zaliczamy do nich m.in. odpady biodegradowalne, które w trakcie tlenowego lub beztlenowego rozpadu ulegają naturalnemu rozkładowi. Są to nie tylko resztki żywności, ale również drewno, ubrania, które w całości zostały wyprodukowane z naturalnych materiałów, papier i tektura. Kolejną podkategorią są odpady zielone, czyli wszystkie części roślin, które pozostały po pracach pielęgnacyjnych terenów zielonych.

Z kolei do odpadów niebezpiecznych zaliczamy śmieci wykazujące charakter toksyczny, łatwopalny, zakaźny i radioaktywny. Są to m.in. baterie (bez względu na technologię w jakiej zostały wykonane), akumulatory, różnego rodzaju chemikalia i przeterminowane leki (wraz z opakowaniami). Następne podkategorie to opakowania wielomateriałowe, odpady surowcowe, zużyty lub uszkodzony sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Rodzaje odpadów budowlanych - najważniejsze informacje

Podczas prac remontowych powstaje duża ilość różnego rodzaju odpadów, które nie mogą zostać wyrzucone do pojemnika komunalnego. Są to m.in. odpady wielkogabarytowe, które ze względu na zbyt duży rozmiar, nieregularne kształty lub dużą masę, są przeważnie wywożone w specjalnych kontenerach. Firmy oferujące wywóz gruzu dysponują kontenerami charakteryzującymi się różną wielkością, a dokładniej pojemnością. Dzięki nim można legalnie i bezpiecznie wywieźć każdą ilość odpadów remontowych.

Warto jednak pamiętać, że sam gruz także dzieli się podkategorie. Pierwszą z nich jest czysty gruz budowlany, druga to gruz zmieszany, trzecia obejmuje odpady zanieczyszczone, natomiast czwarta pozostałe śmieci pochodzące z remontu.

Zapraszamy: wywóz gruzu Kalisz