© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Z czego składają się roboty drogowe?

Roboty drogowe
 |  Redakcja  |  Budownictwo

Wykonywaniem robót drogowych w Bydgoszczy zajmują się wykwalifikowane firmy dysponujące odpowiednim sprzętem. Prace tego typu trwają nieustannie, w różnych częściach miasta oraz na jego obrzeżach. Jednak na czym one tak naprawdę polegają? Z jakich etapów składają się prace drogowe? Wyjaśniamy!

Roboty drogowe – jaki jest ich cel?

Wbrew pozorom prace drogowe służą nie tylko budowie jezdni. Oczywiście, aby powstała jezdnia niezbędne jest wykonanie robót drogowych. Niemniej terminu tego używa się również w kontekście budowy parkingów czy nawet podjazdów do posesji. Ostatecznie chodzi o to, aby stworzyć konstrukcję umożliwiającą ruch pojazdom. Nie zawsze roboty drogowe przebiegają tak samo. W przypadku autostrady trzeba wykorzystać nieco inne techniki i materiały, by zapewniać maksymalną wytrzymałość drogi. Natomiast jeśli praca dotyczy budowy podjazdu, który będzie stosunkowo rzadko uczęszczany, nie jest wymagana aż tak duża wytrzymałość.

Etapy robót drogowych

Każdorazowo przeprowadzanie robót drogowych rozpoczyna się od prac przygotowawczych. Konieczne jest skompletowanie sprzętu i przygotowanie go do działania. Następnie realizowane są poszczególne etapy prac:

  • korytowanie,
  • tworzenie podbudowy,
  • utwardzanie,
  • prace wykończeniowe.

Pierwszy etap to korytowanie, czyli stworzenie wykopów. Należy je wykonać bardzo dokładnie, zgodnie ze stworzonym projektem. Kiedy koryto jest już gotowe, przychodzi czas na usunięcie mas ziemnych. Następny etap to tworzenie podbudowy. Na tym etapie różnice w wykonywanych pracach są największe, jeśli chodzi o budowę poszczególnych konstrukcji drogowych. Zasadniczo chodzi jednak o stworzenie warstw ziemnych, zapewniających rozchodzenie się naprężeń i obciążenia.

Kolejny etap to utwardzanie, do którego zwykle wykorzystuje się różnorodne kruszywa. Celem utwardzania jest dodatkowe zwiększenie wytrzymałości oraz uzyskanie płaskiej nawierzchni. Na końcu natomiast przychodzi czas na prace wykończeniowe, czyli na przykład wylanie asfaltu bądź położenie kostki brukowej.

Zapraszamy: roboty drogowe Bydgoszcz

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry