Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Najczęstsze awarie minikoparek

serwis koparek
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Obecnie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie branży budowlanej bez maszyn budowlanych, m.in. koparek. Bez nich prace zajmowałyby kilkakrotnie więcej czasu i energii, gdyż musiałyby być wykonywane przez ludzi. Koparki mogą mieć różne zastosowania, jednak do prac wymagających większej precyzji lub realizowanych w miejscach o ograniczonej przestrzeni nie nadają się duże urządzenia. Dlatego do takich zadań wykorzystuje się minikoparki. Niestety, jak każde urządzenie, także minikoparki ulegają awariom. Jakie są typowe awarie występujące w minikoparkach? Przeczytaj i dowiedz się już teraz!

Zastosowanie minikoparek

Minikoparki to ogólna nazwa rodziny koparek jednonaczyniowych hydraulicznych, których masa eksploatacyjna nie przekracza 15 ton. Wykorzystywane są do wielu rodzajów prac, w których konieczna jest precyzja, jak na przykład wyrównanie terenu czy wykopy pod przyłącza wodno-kanalizacyjne. Atutem minikoparek jest możliwość wyposażenia w wymienny osprzęt roboczy, m.in. świdry, widły czy młoty hydrauliczne, co pozwala na szybkie i łatwe dostosowanie maszyny do danego zadania. Ma to szczególne znaczenie przy drobnych pracach budowlanych lub okazjonalnym wykorzystaniu tego typu osprzętu do ciężkich prac (w przypadku dużych koparek takie wymiany są dużo trudniejsze). Ponadto minikoparki są znacznie łatwiejsze do przetransportowania.

koparka, prace budowlane

Najczęstsze przyczyny usterek w minikoparkach

Choć wydawać się może, że praca minikoparek jest nieporównywalnie łatwiejsza niż w przypadku dużych maszyn budowlanych, nie jest to prawdą. Minikoparki pracują w warunkach równie ciężkich co duże koparki, co jest główną przyczyną powstawania różnego rodzaju awarii i usterek. Często nie różnią się one wiele od tych, pojawiających się w większych odpowiednikach. Ze względu na rodzaj zastosowania koparek – wszelkiego rodzaju prace ziemne i przeładunkowe – niemal każda z wielu części maszyny jest narażona na zniszczenie lub usterkę. Ponadto im koparka jest starsza, tym jest większe prawdopodobieństwo, że może ulec awarii, nawet mimo regularnej konserwacji.

Najczęściej występujące awarie w minikoparkach

Minikoparki składają się z wielu części i awaria może dotknąć niemal każdej, jednak niektóre z nich są bardziej narażone i psują się częściej niż pozostałe. Wśród najczęściej ulegających awariom wyróżnić można:

  • Mechanizm gąsienicowy – Wśród usterek mechanicznych zarówno w koparkach, jak i minikoparkach, około 20% stanowią właśnie te dotyczące elementu napędowego, czyli gąsienic. Jest to spowodowane faktem, iż teren, na którym pracuje maszyna, często jest bardzo nierówny i ulegają one szybkiemu zużywaniu, szczególnie gąsienice gumowe.
  • Silnik – Kolejnym bardzo często występującym problemem są awarie silnika. Często wynikają one z zaniedbanego serwisowania maszyny. Jednostki napędowe urządzeń budowlanych pracują na wysokich obrotach i wystawione są na wielkie przeciążenia, dlatego nawet niewielkie usterki, jak wyciek oleju, mogą być przyczyną zatarcia silnika lub uszkodzenia takich jego elementów jak tłoki czy pierścienie.
  • Układ chłodzenia – Problemy mogą dotknąć również układu chłodzenia, który regularnie jest przeciążany. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest fakt, iż znaczna część prac minikoparek wykonywana jest latem i temperatury powietrza są wysokie. Dlatego zużyciu szybko ulegają takie elementy jak pompy wody czy wentylator.
  • Układ elektryczny – Szczególnie narażony na awarie jest również układ elektryczny. Oczywiste jest, iż nie służą mu wilgoć i skrajne temperatury, które jednak często towarzyszą pracom budowlanym.

Usterki w minikoparkach są powszechne i zdarzają się bardzo często, jednak ryzyko ich wystąpienia potęguje zaniedbany serwis koparek. Regularne ich serwisowanie jest konieczne, by maszyna mogła służyć przez długie lata. W przypadku usterki naprawa minikoparek powinna być przeprowadzona przez specjalistów, którzy na co dzień zajmują się maszynami budowlanymi.

minikoparka, naprawa maszyn budowlanych

Podsumowanie

Minikoparki wykonują ciężkie prace, dlatego są równie narażone na usterki, co duże maszyny. Najczęstszym awariom ulegają: silnik, układ chłodzenia i układ elektryczny oraz element napędowy. Naprawa i serwis maszyn budowlanych powinny być przeprowadzane przez fachowców posiadających doświadczenie w tej kwestii.