© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak można zwiększyć nośność ogniową konstrukcji?

Zwiększanie nośności ogniowej
 |  Redakcja  |  Budownictwo

Wyposażenie budynków w zabezpieczenia przeciwpożarowe jest niezwykle ważne przede wszystkim dlatego, że wpływa na dobrostan użytkowników danego obiektu. O zwiększenie nośności ogniowej można zadbać już na etapie powstawania konstrukcji. Jak to zrobić i co właściwie oznacza ten termin? Przeczytaj tekst, aby dowiedzieć się więcej na temat odporności ogniowej budynków.

Co to jest nośność ogniowa?

Odporność ogniowa obiektów składa się z kilku czynników, które na nią wpływają. Podstawowymi są: szczelność, izolacyjność oraz nośność ogniowa. Ostatni wymieniony termin oznacza możliwość wytrzymywania obciążeń zewnętrznych podczas działania ognia. Niska nośność ogniowa objawia się tym, że pod wpływem pożaru konstrukcja traci swoje właściwości i nie jest w stanie zapewnić wystarczającej stateczności i stabilności. Wartość tę określa się w minutach. Szczelność i izolacyjność informują z kolei o tym, jak długo dana powierzchnia jest w stanie wytrzymać działanie ognia bez jego przenoszenia na jej drugą stronę.

Zwiększanie odporności ogniowej budynków

Nośność ogniowa jest uznawana za najważniejszą składową odporności ogniowej. Kiedy jej granica zostanie przekroczona, inne czynniki nie mają już takiego znaczenia, dlatego tak ważne jest, aby zadbać o tę kwestię. Warto zwrócić uwagę już na materiały budowlane wykorzystywane podczas stawiania budynku. Najważniejsze jest uodpornienie na ogień części odpowiadających za nośność obiektu, czyli na przykład ścian zewnętrznych i stropów. Kolejnym sposobem na zwiększenie ochrony przeciwpożarowej jest izolacja elementów stalowych. Ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie części wykonanych z drewna. Nośność ogniową można zwiększyć wykorzystując takie substancje jak farby pęczniejące, a także płytowe oraz natryskowe powłoki ogniochronne – wyjaśnia pracownik firmy Pirotoks. Tylko specjalistyczne preparaty mogą zapewnić oczekiwaną odporność, a co za tym idzie, większą stabilność i bezpieczeństwo budynku. Warto o tym pomyśleć jeszcze zanim dany obiekt powstanie.

Kto zajmuje się zwiększaniem odporności ogniowej budynków?

Aby zwiększyć odporność ogniową, poza zakupem specjalistycznych środków, warto też powierzyć to zadanie osobom mającym odpowiednie umiejętności. Istnieją firmy, które zajmują się nie tylko dostarczaniem ogniochronnych preparatów, ale również ich rozprowadzaniem. W ten sposób rośnie gwarancja, że praca zostanie przeprowadzona z oczekiwanym skutkiem. Zwiększanie nośności ogniowej budynków jest bardzo ważne, bo pozwala dbać o bezpieczeństwo użytkowników obiektu, a także spowalnia negatywny wpływ pożaru na konstrukcję. Zdecydowanie warto zająć się tą kwestią już na etapie budowy.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry