© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

 • Home
 • Budownictwo
 • Asekuracja na dach - wymogi i sprawdzone systemy asekuracji

Asekuracja na dach - wymogi i sprawdzone systemy asekuracji

Asekuracja na dach
 |  Redakcja  |  Budownictwo

Nierówna powierzchnia, praca przy krawędzi, wystające elementy takie jak chociażby świetliki i klapy dymowe, to tylko niektóre z przeszkód z jakimi na co dzień muszą zmierzyć się osoby podejmujące się pracy na wysokości. Z tego też względu niezwykle istotną kwestią jest asekuracja na dachu, której brak jest niemalże w 100% obarczony ryzykiem upadku z wysokości, a ten może stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale również życia człowieka...

Co o pracach przeprowadzanych na wysokościach mówi obowiązujące prawo? Jakie systemy asekuracyjne faktycznie są godne uwagi i na jakiego rodzaju zabezpieczenie warto jest się zdecydować wykonując prace na dachu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym artykule.

Asekuracja na dachu - przepisy dot. tego rodzaju pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych wszystkie osoby wykonujące pracę na wysokości wynoszącej powyżej 1m od poziomu podłogi (lub też ziemi), a więc zarówno na dachu płaskim, jak i tym o nachyleniu do 20% bądź też ponad 20%, zobowiązane są do posiadania odpowiednich zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z ich powierzchni.

W zależności od specyficznych warunków, mogą mieć one postać:

 • środków ochrony zbiorowej, czyli balustrad (barierek), a więc konstrukcji składających się z desek krawężnikowych o wysokości 0,15 m oraz poręczy ochronnych znajdujących się na 1,1 m, których część środkowa wypełniona jest za pomocą systemów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich pracowników (np. poprzeczek);
 • środków ochrony indywidualnej, a więc szelek bezpieczeństwa i podzespołów łącząco-amortyzujących, których stosowanie dopuszczalne jest wówczas, gdy inne środki nie maja racji bytu;

Dodatkowe zapisy dot. prac wykonywanych na wysokościach

Oprócz wspomnianych kwestii, rozporządzenie zwraca również uwagę na dodatkowe zabezpieczenie wszelakiego typu otworów w stropach, otworów w ścianach zewnętrznych, a także wszystkich innych, których krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu. Ponadto, wydany przez Ministra Infrastruktury dokument podkreśla, że wykonane z desek lub bali pomosty robocze powinny być optymalnie dostosowane do obciążenia, a także skutecznie zabezpieczone przed ewentualną, nieprzewidzianą zmianą ich położenia.

Praca na dachu: nadzór

Zacznijmy od tego, że już na etapie projektowania budynku zarówno inwestor, jak i osoba odpowiedzialna za wykonanie projektu, powinni zadbać o to by budynek pozwalał na w pełni bezpieczne i całkowicie zgodne z przepisami BHP użytkowanie, również w zakresie wykonywanych prac konserwacyjnych (w tym m.in. na dachu).

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na wysokościach, w których wymagany jest system asekuracyjny, pracodawca powinien nie tylko opracować kartę oceny ryzyka zawodowego, ale również odpowiednio przeszkolić pracowników firmy i wyposażyć ich w niezbędne środki ochrony przed upadkiem ze znacznego poziomu nad ziemią. Pominięcie któregoś ze wspomnianych kroków może narazić zatrudnionych pracowników na nieodwracalne uszczerbki na zdrowiu, jak i również konsekwencje dla samej firmy, tak więc zdecydowanie odradzamy tego typu ryzyko.

Praca na dachu a administracja budynku

Poruszając kwestię jaką jest bezpieczeństwo osób pracujących na dachach, warto również nadmienić fakt, że za konieczne zabezpieczenia odpowiada także właściciel oraz administrator budynku, którzy dopuszczając do wykonywania robót pracowników z firmy zewnętrznej powinni wspólnie wyznaczyć koordynatora ds. BHP. Osoba ta odpowiedzialna jest za ustalenie czy instrukcja bezpieczeństwa oraz wykorzystywany sprzęt ochrony indywidualnej faktycznie skutecznie chronią przed upadkiem z dachu.

Asekuracja na dachu - dostępne rozwiązania i środki ochrony pracy

Jakie systemy asekuracji cieszą się dużą popularnością? Oto dwa skuteczne i faktycznie godne polecenia rozwiązania.

System asekuracji w formie balustrad (barierek)

Jednym z nowo dostępnych rozwiązań zapewniających ochronę przed upadkiem z wysokości jest wykorzystywana do zabezpieczania krawędzi dachu wolnostojąca balustrada, która mocowana jest zgodnie z zaleceniami danego producenta. Montaż zabezpieczenia wykorzystywanego do asekuracji podczas prac na dachu może mieć postać kotwy punktowej przytwierdzanej do betonu, bądź mogą być one kotwione do wyznaczonych przez przełożonego punktów.

Z balustradowych systemów asekuracyjnych można z powodzeniem korzystać wówczas, gdy:

 • chcemy na stałe wydzielić pewne fragmenty dachu, do których konieczny jest regularny dostęp;
 • zależy nam na czasowym odgrodzeniu miejsca, w którym przeprowadzane są prace;
 • chcemy zabezpieczyć całą powierzchnię dachu;

Gdzie można stosować balustrady ochronne?

Oczywiście tego typu system należy stosować tylko i wyłącznie w szczególnych warunkach, a więc na płaskich dachach (o nachyleniu do 3 stopni) oraz jako rodzaj zabezpieczenia przed upadkiem przez otwory dachowe (takie jak np. świetliki czy też przeszklone kopuły).

Zalety systemów asekuracyjnych w formie balustrad

Dlaczego tego typu system cieszy się tak dobrą opinią? Bez wątpienia wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, że balustrady posiadają modułową budowę, która pozwala na dowolną regulację ich poziomu, a co za tym idzie również dopasowanie do najczęściej spotykanych profili krawędziowych dachów. Niewątpliwą zaletą jaką może się pochwalić ten system jest również niemal dziecinnie prosty sposób demontażu, a także możliwość rozbudowy barierek.

Jednakże, decydując się na skorzystanie z tegoż systemu warto wcześniej uwzględnić wytrzymałość konstrukcji dachu na dodatkowe obciążenia, gdyż może się okazać, że dodatkowa masa trwale uszkodzi jego strukturę.

Asekuracyjny system linowy - skuteczna ochrona przed ryzykiem upadku z wysokości

Alternatywnym rozwiązaniem dla wspomnianych wcześniej balustrad jest tzw. system linowy, który doskonale zdaje egzamin wówczas, gdy stosowanie elementów ochrony zbiorowej jest niemożliwe (bądź też nieefektywne). Tego typu rozwiązania odnajdują zastosowania zwłaszcza wtedy, gdy pracownik posiada stanowisko pracy o zmiennym położeniu (pionowe lub poziome) i to właśnie wówczas należy zastosować systemy uniemożliwiające rozpoczęcie spadania, które składają się z 3 następujących podzespołów:

 • szelek bezpieczeństwa (uprzęży);
 • podzespołu łącząco-amortyzującego;
 • podzespołu kotwiczącego;

Asekuracja na dachu: sprzętowy niezbędnik pracy na wysokości

Szelki bezpieczeństwa

To element wyposażenia osób pracujących na dachach budynków, którego głównym zadaniem jest utrzymanie ciała człowieka we właściwej pozycji podczas wiszenia oraz powstrzymywania spadania, a także całkowite zapobieganie tego typu sytuacjom. Są one wyposażone w służące do przyłączania do podzespołu łącząco-amortyzującego klamry, a dodatkowo mogą posiadać też uchwyty na narzędzia.

Podzespół łącząco-amortyzujący

To nieodłączna część systemu amortyzacyjnego, która umieszczana jest między uprzężą a podzespołem kotwiczącym. W skład tego "systemu" wchodzi linka bezpieczeństwa z amortyzatorem włókienniczym, urządzenie samozaciskowe z prowadnicą, a także urządzenia samohamowne. Warto zaznaczyć, że każde z nich musi spełniać określone normy.

Podzespół kotwiczący

To element, który bezpośrednio łączy się z konstrukcja stanowiska wspieraną przez liczne punkty. Głównym zadaniem tego podzespołu jest stworzenie wytrzymałego połączenia, do czego mogą być wykorzystane m.in. zaczepy nożycowe, linkowe, taśmowe lub też szyny kotwiczące. Wybrane punkty kotwiczenia powinny posiadać wytrzymałość > 12kN, a także znajdować się bezpośrednio nad miejscem pracy. Dodatkowo, wymaga się aby droga ew. spadania nie była większa niż 2 metry (przy stosowaniu uprzęży etc.).

Dzięki dopasowanemu do potrzeb zestawowi akcesoriów możesz mieć pewność, że Twoi pracownicy zyskają maksymalne bezpieczeństwo przy naprawie i konserwacji dachów.

Profesjonalne systemy asekuracji przed upadkiem z wysokości - keesafety.pl

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry