Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Bezpieczeństwo pożarowe obiektów

opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Bezpieczeństwo pożarowe budynków i innych obiektów jest szczególnie restrykcyjnie egzekwowane na drodze przepisów prawnych, a następnie czynności kontrolnych Państwowej Straży Pożarnej. Na co dzień większość osób nie związanych z branżą, nie zwraca na te kwestie uwagi, z wyjątkiem sytuacji kiedy dochodzi do dużych i spektakularnych pożarów opisywanych przez media. Szczególnie osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pożarowe obiektów powinny mieć świadomość istniejących w tym zakresie obowiązków, a także polegać na podmiotach rzetelnie realizujących powierzone zadania.

Jedną z firm, która oferuje kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej na najwyższym poziomie jest firma FireFlow z Warszawy. Specjaliści firmy FireFLow opracowują dokumentację wymaganą przepisami przeciwpożarowymi, a serwisanci dbają o sprawność systemów i urządzeń przeciwpożarowych.

W ofercie firmy znajduje się pełen zakres usług pozwalający spełnić wymagania przepisów i inwestorów. Jest to między innymi opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, szkolenia ppoż teoretyczne i praktyczne z obsługi gaśnic oraz gaszenia pożarów. Ponadto wyposażenie obiektów w znaki ewakuacyjne, gaśnice, przeglądy gaśnic, badania i przeglądy hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego pomagają przygotować budynki do odbioru przez Państwową Straż Pożarną, wykonują audyty ppoż oraz opracowują opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wspomagają przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych. W ramach usług ppoż FireFlow oferuje projektowanie, montaż oraz przeglądy systemów przeciwpożarowych.

Biorąc pod uwagę złożoność problemów, potencjalne konsekwencje zaniedbań oraz dbałość o własne bezpieczeństwo, warto na tematykę bezpieczeństwa pożarowego zwrócić szczególne uwagę. Zapobieganie jest zawsze najlepszą drogą, która pozwala zminimalizować ryzyko potencjalnych strat materialnych oraz konsekwencji prawnych.