Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Maszyny wykorzystywane podczas robót ziemnych

roboty ziemne
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Maszyny wykorzystywane do robót ziemnych są duże i ciężkie i służąca do urabiania gruntów oraz ich przewożenia.

Co to są roboty ziemne?

Roboty ziemne to prace budowlane mające na celu wydobycie gruntu, jego przeniesienie lub nadanie mu pożądanego kształtu. Roboty ziemne podzielić można na:

 • podstawowe, np. makroniwelacja i wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane,
 • wykończeniowe, np. wykopy pod ławy i stopy lub wyrównywania skarp,
 • przygotowawcze i porządkowe, którymi są karczowanie pni i krzewów oraz usuwanie ziemi roślinnej.

Maszyny wykorzystywane podczas robót ziemnych

Do wykonywania prac budowlanych używa się następujące maszyny:

 • koparka - do oddzielania ziemi i przenoszenia jej do aut transportujących lub na składowiska oraz do przeładunku materiałów,
 • koparko - ładowarka - spełnia funkcję koparki i ładowarki. Jest to konstrukcja traktora mają napęd kołowy. Koparko - ładowarka używana jest do przygotowywania terenu pod budowę dróg i chodników, prac porządkowych oraz w gospodarstwach rolnych,
 • ładowarka kołowa - stosowana do załadunku i transportu materiałów na bliskiej odległości,
 • równiarka - służy do profilowania podłoża pod budowę dróg, lotnisk i poboczy porównania nasypów. Umożliwia mieszanie materiałów drogowych, zrywanie starej nawierzchni oraz wyrównywanie terenu,
 • spycharka gąsienicowa - maszyna ta używana jest w budownictwie, energetyce oraz górnictwie odkrywkowym. Wykorzystuje się do oddzielania gruntu, wykopów i zagęszczania terenu. Proces spycharką wykonywane są przy użyciu zrywaka, zaczepu, lemiesza lub innego specjalnego osprzętu,
 • walec budowlany - używany jest do zagęszczenia gruntu lub mas nawierzchniowych przy budowie dróg,
 • zagęszczarka - stosowana do zagęszczenia gruntu poprzez wibrowanie. Używa się je podczas kładzenia przewodów, kostki brukowej oraz w trudno dostępnych miejscach,
 • kruszarka - maszyna ta wytwarza kruszywo dobrze skruszony materiałów na średnicę większą niż milimetr,
 • wywrotka - samochód ciężarowy, który ma skrzynię ładunkową przychylając się do tyłu lub na bok. Stosuje się ją do przewożenia różnego rodzaju materiałów na dużą odległość,
 • wozidło - wywrotka przeznaczona do transportu sypkich materiałów w trudnych warunkach terenowych,
 • zgarniarka - służy do oddzielania zewnętrznej warstwy gruntu, doładowania i jej na swoją skrzynie i przewiezienie na blisko odległość, a następnie rozładowanie jej,
 • zrywarka - spulchnia podłoże przed innymi etapami prac oraz służy do karczowania pni po wyrębie.

Zapraszamy: Roboty ziemne Bielsko-Biała