© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak działają zbiorniki retencyjne?

Zbiorniki retencyjne
 |  Redakcja  |  Budownictwo

Zbiornik retencyjny służy do magazynowania wody deszczowej. Biorąc pod uwagę coraz częstsze okresy suszy, jest to rozwiązanie bardzo przydatne z punktu widzenia gospodarki wodnej. W jaki sposób dzięki takim zbiornikom można powiększać zasoby wody?

Jak wygląda proces budowy zbiornika retencyjnego?

Pierwszy etap budowy zbiornika retencyjnego to przygotowanie wykopu pod przyszły zbiornik. Zbiornik należy posadowić na odpowiednio przygotowanej podbudowie. Sposób przygotowania podbudowy powinien być określony przez konstruktora, na podstawie warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia. Jeżeli w miejscu budowy zbiornika występuje woda gruntowa powyżej rzędnej dolnej warstwy podbudowy, konieczne jest obniżenie poziomu zwierciadła wody na czas montażu zbiornika. Gdy wykop wraz z podbudową są już przygotowane, na miejsce dostarczane są prefabrykowane elementy zbiornika, które montuje serwis producenta. Prefabrykowane elementy zbiornika są ustawiane za pomocą dźwigu o odpowiedniej nośności. Kolejne elementy zbiornika są ze sobą skręcane za pomocą systemu śrub i łączników. Po posadowieniu i skręceniu wszystkich elementów zbiornika przychodzi czas na prace wykończeniowe, polegające na zaklejeniu wnęk łączników oraz zamontowaniu niezbędnego wyposażenia. Po przeprowadzeniu próby szczelności zbiornik jest gotowy do zasypania, odbioru i przekazania do eksploatacji.  

Woda do zbiornika doprowadzana jest rurami wlotowymi, których ilość i średnice zależą od projektu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Odpływ ze zbiornika może stanowić rura wylotowa lub regulator przepływu zamontowany na wylocie ze zbiornika. Możliwe jest również odprowadzanie wody za pomocą układu pompowego. Dobór odpowiedniego systemu odprowadzania wody ze zbiornika zależy od warunków odprowadzania wody deszczowej określonych dla danej inwestycji. Zbiorniki wyposażone są w kominki wentylacyjne umożliwiające odpowiednią wymianę powietrza, dzięki czemu w czasie napełniania jak i opróżniania zbiornika nie występują wzrosty ani spadki ciśnienia.

W przypadku zastosowania stałej objętości retencyjnej, możliwe jest zatrzymanie wody w celu jej wykorzystania. Stałą objętość retencyjną uzyskuje się poprzez zlokalizowanie najniższego odpływu lub najniższego poziomu wyłączenia pomp powyżej dna zbiornika. Odległość od dna zbiornika do dolnej krawędzi najniższej rury odpływowej lub rzędnej wyłączenia pomp stanowi wysokość stałej objętości retencyjnej. Aby wykorzystać wodę ze zbiornika można zastosować króćce ssawne wyprowadzone ponad teren, które umożliwiają jej pobór lub zastosować układ pompowy do przesyłu wody do docelowego miejsca wykorzystania.  

Żelbetowe zbiorniki szyte na miarę

Zbiorniki retencyjne, dostępne między innymi na Sienkiewicz.com.pl, są produkowane zgodnie z indywidualnymi wymagania klienta. W zależności od wymagań projektowych lub oczekiwań inwestora zbiorniki są dostosowywane do parametrów zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, obciążeń terenu, sposobu zagospodarowania wody deszczowej i innych istotnych parametrów mających wpływ na ostateczny kształt zbiornika.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry