© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak zapobiegać zadymianiu?

Systemy zapobiegania zadymieniu
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Systemy zapobiegania zadymieniu są jednym z ważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej, które zdecydowanie powinny zostać zainstalowane w każdym budynku. Jaka jest ich funkcja? Jak wynika z nazwy, systemy te mają za zadanie zabezpieczenie wyznaczonych przestrzeni danego obiektu przed przedostawaniem się do nich dymów oraz gazów wydzielanych w czasie pożaru. Jaki rodzaj tego typu systemów jest obecnie najczęściej stosowany? Poniżej znajdziecie kilka informacji na temat wspomnianych środków ochrony przeciwpożarowej.

Nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu 

System podwyższonego różnicowania ciśnień (zwany nadciśnieniowym systemem zapobiegania zadymieniu) jest najczęstszym rozwiązaniem stosowanym przy zabezpieczaniu dróg ewakuacyjnych. Zasada działania tego typu systemów polega na wytworzeniu układu ciśnienia, który zapewni bezpieczeństwo wyznaczonych przestrzeni obiektu. Dokładniej chodzi tutaj o ustalenie odpowiedniego gradientu ciśnienia, czyli inaczej kierunku przepływu powietrza. Najwyższe ciśnienie powinno być utrzymywane na obszarach chronionych. 

Podstawowe wymagania dotyczące systemów zapobiegania zadymieniu 

Wszelkie przepisy dotyczące systemów zapobiegania zadymieniu znajdują się w zapisach Warunków Technicznych. Znaleźć tam można między innymi informacje o odpowiedniej prędkości przepływu w drzwiach otwartych oraz wartości maksymalnej siły potrzebnej do otwarcia drzwi ewakuacyjnych.  

Jak zapobiegać zadymianiu? Więcej informacji szukaj na stronie https://www.promat.com/pl-pl/budownictwo/centrum-wiedzy/strefa-eksperta/59139/wybrane-aspekty-nadcisnieniowego-systemu-zapobiegania-zadymieniu/

Przy instalacji tego typu systemów zastosowanie ma również norma PN-EN 12101-6:2007. I tak przykładowo, wartość wytworzonego ciśnienia powinna zawierać się w granicy od 30 do 80 Pa, zaś siła potrzebna do otwarcie drzwi ewakuacyjnych nie może przekraczać 100 N. Instalacje zapobiegające zadymieniu powinny spełniać wszystkie wymagania jakościowe, gdyż bardzo często to właśnie od nich zależy bezpieczeństwo ludzi a także ochrona budynków przez skutkami pożarów.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry