© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak oznaczyć drogę ewakuacyjną z budynku?

Znaki BHP
 |  Redakcja  |  Budownictwo

Chociaż nikt tego nie planuje zdarzają się sytuacje, w których trzeba przeprowadzić ewakuację osób znajdujących się w budynku. Aby cała akcja przebiegała sprawnie i bezproblemowo, należy zadbać o dobre oznakowanie drogi ewakuacyjnej, co znaczne wpłynie na poziom bezpieczeństwa oraz sprawi, że wszyscy opuszczą lokal bez dodatkowego narażania swojego zdrowia i życia.

Podczas projektowania oraz budowy budynków publicznych czy zakładów pracy nie można zapominać o rozwiązaniach, które ułatwią ewakuację w przypadku na przykład pożaru czy innego zagrożenia dla życia. Ważne jest też stosowanie właściwych znaków bhp, w tym znaków ewakuacyjnych i umieszczanie ich w widocznych miejscach, tak aby ewakuacja przebiegała sprawnie i w odpowiednich warunkach. Należy pamiętać, że rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa i higieny pracy w newralgicznych punktach oraz w pobliżu miejsc szczególnie niebezpiecznych należy do obowiązków pracodawcy oraz zarządcy lub właściciela budynku, a ich brak może mieć poważne konsekwencje finansowe.

Jak wyglądają znaki ewakuacyjne?

To bardzo charakterystyczne znaki bhp, które można spotkać w wielu budynkach publicznych. Są to zielone tabliczki, na których umieszczono białe piktogramy i napisy. Całość otoczona jest białą ramką. Białe elementy na znakach ewakuacyjnych są fotoluminescencyjne, co oznacza, że w pewien sposób pochłaniają światło, co z kolei pozwala im na świecenie w ciemności. Jest to ważna cecha, która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Podczas pożaru budynku lub innego zagrożenia często dochodzi do odcięcia prądu, co znacznie utrudnia przeprowadzenie ewakuacji. Dodatkowo odblaskowe elementy znaków ewakuacyjnych potrzebują tylko niewielkiego źródła światła, jak na przykład latarka w telefonie, aby były dobrze widoczne nawet w zaciemnionych lub zadymionych pomieszczeniach.

Zasady rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych

Istnieje kilka zasad dotyczących tego, gdzie mają być rozmieszczone znaki ewakuacyjne oraz ich widoczności. Oczywiście odpowiednia tabliczka musi znaleźć się w pobliżu każdego wyjścia ewakuacyjnego (nie zawsze jest to główne wyjście z budynku), ale także w miejscach, w których może powstać wątpliwość co do kierunku ewakuacji, jak na przykład rozgałęzienia korytarzy czy klatki schodowe. Oznaczenia należy ustawiać w miejscu dobrze widocznym i naświetlonym i możliwie jak najbliżej źródła światła z uwagi na elementy fotoluminescencyjne, które do optymalnego funkcjonowania potrzebują uprzedniego naświetlenia.

Znaki ewakuacyjne są dostępne w wielu formatach, a ich wielkość dobiera się do odległości, z której mają być widoczne. Na przykład do 20 metrów obowiązuje wysokość liter na przynajmniej 5cm oraz szerokość znaku na 20cm.

Podstawowe znaki ewakuacyjne

Oferta znaków bhp służących do oznakowania punktów i dróg ewakuacji jest bardzo bogata, jednak wcale nie trzeba stosować wszystkich tabliczek. Najważniejsza z nich to oczywiście Wyjście ewakuacyjne, którą umieszcza się nad wyjściem na zewnątrz budynku do innej strefy pożarowej czy na klatkę schodową. Ważne są także strzałki kierunkowe, które wskazują drogę ewakuacji oraz piktogramy służące oznaczaniu drzwi oraz kierunku, w którym się otwierają. Do tego dochodzą jeszcze tabliczki bhp do oznaczania schodów, miejsc zbiórki do ewakuacji, telefonu alarmowego oraz wyjścia ewakuacyjnego dla niepełnosprawnych.

Zastosowanie znaków ewakuacyjnych nie tylko wpływa na poziom bezpieczeństwa, ale także jest wymagane przez prawo. Profesjonalne znaki bhp spełniające wymagane normy znajdziesz w sklepie internetowym ze znakami bezpieczeństwa znaki-bhp.pl

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry