© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

  • Home
  • Budownictwo
  • Czym jest i co obejmuje remont generalny maszyn budowlanych?

Czym jest i co obejmuje remont generalny maszyn budowlanych?

Serwis maszyn budowlanych i drogowych
 |  Redakcja  |  Budownictwo

Aby wszystkie zaplanowane prace budowlane mogły zostać wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem, to konieczne jest dysponowanie sprawnym sprzętem. Z tego powodu regularne przeprowadzanie przeglądów i bieżąca konserwacja maszyn jest aż tak istotna. Może się jednak zdarzyć, że podstawowe działania okażą się niewystarczające i konieczne będzie przeprowadzenie remontu generalnego naszych maszyn budowlanych. W ten sposób przedłużymy żywotność sprzętu i nie narazimy się na wystąpienie nieprzyjemnych niespodzianek.

Czym jest remont kapitalny maszyn budowlanych?

Remontem kapitalnym określamy konieczność wymiany lub naprawy wszystkich wymagających tego części oraz podzespołów danej maszyny budowlanej. Przyjmuje się, że termin jest używany wówczas, gdy koszt przeprowadzanych prac remontowych przekracza połowę wartości samego pojazdu.

Generalny remont maszyn budowlanych to poważny krok, dlatego podejmuje się go tylko w przypadku, jeżeli sprzęt nie działa prawidłowo lub w ogóle nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Każdorazowo ustala się zakres niezbędnych działań, aby przywrócić maszynie jej pełną funkcjonalność, czyli taki stan techniczny, jakim cechowała się w chwili zakupu.

Chociaż przeprowadzenie prac naprawczych może być dość kosztowne (konieczny jest demontaż, dokładna diagnostyka, wymiana lub regeneracja poszczególnych części), to w wielu przypadkach jest to tańsze rozwiązanie niż zakup nowej maszyny.

Co obejmuje remont generalny maszyn budowlanych?

Serwis maszyn budowlanych i drogowych przy okazji generalnego remontu powinien być oczywiście dostosowany do specyfiki danego urządzenia. W większości przypadków prace obejmują takie kroki, jak:

  • diagnostyka – aby ocenić stan techniczny maszyny, należy zdemontować jej poszczególne elementy. Dzięki temu możliwe jest wstępne skontrolowanie prawidłowego działania podzespołów oraz wykrycie potencjalnych usterek,
  • prace przy napędzie hydraulicznym – obejmują wymianę, naprawę lub kalibrację pompy hydraulicznej, a także montaż i zakuwanie przewodów hydraulicznych, które z czasem mogą tracić szczelność lub ulegać zniszczeniu,
  • naprawa lub wymiana podzespołów – w czasie remontu konieczne jest sprawdzenie kondycji takich elementów, jak m.in. pompy, siłowniki, zawory czy hydromotory, jak też instalacji odpowiedzialnych za możliwość sterowania pojazdem – chodzi przede wszystkim o układ napędowy i skrętny oraz stan hamulców i skrzyni biegów,
  • regeneracja elementów ruchomych maszyny – obejmuje takie czynności, jak odtworzenie otworów i gniazd w konstrukcji maszyn za pomocą tulejowania i wytaczania, oraz wymianę zużytych tulei i sworzni,
  • piaskowanie i malowanie podzespołów – używając piaskowania pozbywa się rdzy oraz innych trwałych zanieczyszczeń, przygotowując w ten sposób powierzchnię danych części do pokrycia jej ochronną warstwą lakierów i farb,
  • regeneracja blacharki – dzięki pracom blacharskim możliwe jest przywrócenie dawnego wyglądu nadwozia i podwozia – w tym celu odbudowuje się zgubione części oraz naprawia te zniszczone,
  • kontrola elektryki – przegląd okablowania i ewentualna naprawa instalacji elektrycznej pozwoli przywrócić fabryczną funkcjonalność maszyny.

Jak często wykonywać remonty kapitalne maszyn?

Na takie pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ częstotliwość przeprowadzania kapitalnych remontów zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest oczywiście rodzaj danego sprzętu:

Maszyny różnią się stopniem skomplikowania i awaryjnością poszczególnych podzespołów oraz wymagają zastosowania odmiennych materiałów eksploatacyjnych. Nie mniej ważna jest też intensywność, z jaką korzysta się z maszyn budowlanych. Ogólne wytyczne dotyczące optymalnego czasu przeprowadzenia prac naprawczych i konserwatorskich można znaleźć w instrukcji techniczno-ruchowej dostarczanej przez producenta – wyjaśnia nam specjalista reprezentujący firmę Bellator z Rudy Śląskiej, która zajmuje się serwisowaniem maszyn budowlanych oraz drogowych.

Oczywiście generalne remonty to nie wszystko. O odpowiedni stan techniczny maszyn należy dbać systematycznie, na bieżąco pozbywając się drobnych usterek oraz dokładnie czyszcząc cały pojazd. W pełni sprawne maszyny budowlane nie tylko usprawnią prowadzenie prac, ale zwiększą też poziom bezpieczeństwa, dzięki czemu możliwe będzie zapobieganie niepożądanym zdarzeniom na placu budowy.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry