Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak wykonać instalację elektryczną?

Przegląd Instalacji Elektrycznej
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Instalację elektryczną w nowo budowanym domu wykonuje się w oparciu o przygotowany projekt instalacji. Powinny znaleźć się na nim: 1. miejsce zainstalowania przyłącza elektrycznego 2. miejsce montażu tablicy rozdzielczej i bezpiecznikowej 3. rodzaj i sposób rozprowadzania przewodów 4. rozmieszczenie gniazd, włączników, opraw oświetleniowych Doborem koniecznego osprzętu do wykonania instalacji elektrycznej powinien się zająć dobry elektryk. Będzie to warunkowało odbiór instalacji elektrycznej, którego wynik w dużej mierze jest uzależniony od prawidłowego doboru aparatów i ich montażu. Kupno najtańszego dostępnego osprzętu elektrycznego jest podstawowym błędem inwestora, który powinien w pełni zdać się na doświadczenie i wiedzę swojego elektryka w tym zakresie. Przy budowie nowego domu, prace instalacyjne należy rozpocząć wówczas, gdy są wykonane mury, stropy, klatki schodowe i ścianki działowe oraz gdy budynek jest przykryty dachem.

Przy wykonywaniu instalacji elektryk powinien kierować się kilkoma podstawowymi zasadami:

  1. prowadzenie przewodów powinno być zrealizowane w sposób uporządkowany
  2. prowadzenie przewodów należy wykonywać w liniach prostych, poziomych i pionowych - niedopuszczalne jest ich prowadzenie po przekątnych ścian lub sufitów w celu skrócenia odległości
  3. przewody elektryczne powinny wszędzie krzyżować pod katem prostym

Należy brać pod uwagę aby wykonanie instalacji elektrycznej cechowało się dbałością o estetyczny wygląd pomieszczenia. Względy estetyczne nie mogą jednak prowadzić do naruszenia aktualnie obowiązujących norm i przepisów, które zostaną zweryfikowane w trakcie badań odbiorczych. Pomiary elektryczne Wrocław - w pełnym zakresie sprawdzimy czy Twój wykonawca instalacji elektrycznej wykonał ją prawidłowo i bezpiecznie.

Ogólne zasady wykonawstwa instalacji elektrycznych mówią, że łączniki światła powinno się umieszczać w pobliżu drzwi w odległości ok. 20 cm od brzegu muru, na wysokości ok. 1,3 m od podłogi. Gniazda wtykowe umieszcza się ok 20-30 cm od podłogi. Przewody w pomieszczeniach powinny być ułożone ok 20-30 cm poniżej linii sufitu. Przewody i rurki nie powinny stykać się z innymi rurami, należy unikać krzyżowań. Nie powinno się prowadzić przewodów wzdłuż kanałów kominowych. Przy przejściach przez stropy i ściany, elektryk powinien zwrócić uwagę na zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi.

wroclawprzegladinstalacjielektrycznej

Przegląd instalacji elektrycznej po zakończonej budowie

Jeżeli monter wykonujący dla Państwa instalację nie posiada stosownych kwalifikacji do wykonania odbioru, w tej kwestii można liczyć na firmę elektryk24wroclaw.pl , która kompleksowo wykona Przegląd Instalacji Elektrycznej Wrocław. Po zakończonym montażu okablowania, podłączeniu instalacji do rozdzielnicy w budynku oraz montażu osprzętu: gniazda, łączniki, lampy ale przed oddaniem instalacji do użytkowania elektryk z uprawnieniami powinien wykonać pierwsze pomiary elektryczne konieczne do odbioru instalacji elektrycznej i wydania zaświadczenia ZI do Tauron.