Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Odbiór deskowań. Na co zwrócić uwagę?

Odbiór deskowań
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Wykonanie monolitycznych konstrukcji z betonu wymaga w pierwszej kolejności dokładnego skonstruowania deskowania. Dopiero po sprawdzeniu jego konstrukcji i odebraniu można przystąpić do wypełnienia go mieszanką betonową. W zależności od wymagań projektowych konieczne może się okazać ułożenie zbrojenia. Czym są szalunki i na co zwrócić uwagę podczas ich odbioru? Wyjaśniamy poniżej.

Deskowania – czym są?

Przy wykonywaniu monolitycznych konstrukcji z betonu, takich jak ławy fundamentowe, stropy czy schody, konieczne jest wykorzystanie deskowania, zwanego również szalunkiem. Jest to tymczasowa konstrukcja, którą najczęściej wykonuje się z desek, aczkolwiek popularnym rozwiązaniem są także drewniane płyty, elementy metalowe czy wodoodporne sklejki. - "Ich poprawne wykonanie zapewnia uzyskanie pożądanego kształtu konstrukcji betonowej, ale też uniemożliwia rozlewanie się mieszanki poza wyznaczony obszar. Ich usunięcie jest możliwe dopiero w momencie, gdy całość zastygnie" – wyjaśnia ekspert z firmy Doka.

Rozwiązanie to stosuje się głównie przy wykonywaniu konstrukcji betonowych i żelbetonowych, aczkolwiek sprawdzają się także przy półfabrykatach. Co ważne, szalunki można zrobić samodzielnie bądź skorzystać z pomocy specjalistów. Przy wykonywaniu niewielkich, jednorazowych bądź niepowtarzalnych konstrukcji, najczęściej stosuje się szalowanie indywidualne. Warto jednak wiedzieć, że w zależności od jego stanu technicznego po zakończeniu prac może być ono wykorzystane ponownie.

Co należy brać pod uwagę przy odbiorze deskowań?

Deskowania są bardzo ważną konstrukcją, która wymaga przed wykonaniem wypełnienia mieszanką betonową przeprowadzenia odbioru. W tym celu konieczne jest przedłożenie dokumentacji technicznej oraz dziennika prowadzonych prac. W sytuacji, gdy wprowadzono inne rozwiązania bądź kiedy wystąpiły odstępstwa od projektu, powinny być one potwierdzone i uzasadnione odpowiednim wpisem w dzienniku. Co ważne – muszą być one zatwierdzone przez nadzór technicznych lub poparte odpowiednimi dowodami.

Podczas odbioru deskowań należy sprawdzić:

  • przekroje i rozstawy stojaków wraz z jakością ich usztywnienia,
  • szczelność deskowania,
  • wartość roboczej strzałki ugięcia (o ile była wykonywana),
  • prawidłowość zrealizowania prac w poziomie, jak i pionie,
  • dopuszczalne odchyłki wymiarowe,
  • czy zostały usunięte wszelkie zanieczyszczenia z wnętrza szalunków,
  • czy zostały zastosowane preparaty antyadhezyjne.

Ważne jest także przeprowadzenie oceny materiałów – dokonuje się go głównie na podstawie zgromadzonych dokumentów, takich jak protokoły odbioru, zaświadczenia o jakości materiałów czy inne, uzyskane od producentów.