Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Hydrofor przeponowy: najważniejsze zalety i wady

Hydrofor przeponowy
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Klasycznym dylematem właściciela przydomowej studni, który kompletuje elementy instalacji wodnej, jest wybór pomiędzy hydroforem przeponowym a ocynkowanym. Oba typy zbiorników dobrze wywiązują się ze swojego zadania, czyli magazynowania wody. Istnieją jednak pomiędzy nimi na tyle istotne różnice, że w praktyce nie są ze sobą zamienne. Rosnąca popularność hydroforów przeponowych wynika z ich bezobsługowości i łatwości montażu, ale na tym lista zalet zbiorników z membraną się nie kończy. Mają one także kilka wad, które trzeba znać, aby móc podjąć przemyślaną decyzję o zakupie.

Specyfika hydroforów przeponowych

Każdy hydrofor przeponowy jest wyposażony w wewnętrzną przeponę, nazywaną także membraną. To gumowy worek, w którym magazynowana jest woda do celów bytowych i spożywczych. Pomiędzy membraną a ściankami zbiornika znajduje się powietrze.

Dzięki zastosowaniu przepony eliminujemy ryzyko zanieczyszczenia wody – nie ma ona kontaktu ze ściankami zbiornika. Wynika z tego kolejna zaleta: brak fizycznej możliwości zerdzewienia hydroforu. Markowe zbiorniki przeponowe są dopuszczone do magazynowania wody pitnej.

Hydrofor przeponowy jest gotowy do montażu i wstępnie nabity ciśnieniem o wartości około 1-1,5 bar. W razie potrzebny można uzupełnić ciśnienie. Sam montaż jest prosty – po ustawieniu zbiornika w docelowym miejscu i podłączeniu pompy pozostaje już tylko przytwierdzić nóżki/podstawę do podłoża.

Zbiorniki przeponowe występują w różnych wariantach pojemności – nawet do 500 litrów. Dzięki temu znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach domowych oraz przemysłowych.

Zalety hydroforów przeponowych

Kilka zalet wymieniliśmy już wcześniej. Przejdźmy jednak do tych, które mają największe znaczenie z perspektywy zwykłego użytkownika hydroforu. Modele przeponowe górują nad hydroforami ocynkowanymi tym, że nie wymagają częstej i uciążliwej obsługi. Zastosowanie membrany eliminuje konieczność regularnego uzupełniania ciśnienia – trzeba je tylko kontrolować i ewentualnie dopompowywać powietrze co 3-4 miesiące.

Chcąc całkowicie uniknąć konieczności uzupełniania powietrza między membraną a ściankami zbiornika, warto zainteresować się hydroforami przeponowymi renomowanej amerykańskiej firmy GWS. Są to zbiorniki, w których zastosowano podwójnie uszczelniony zawór powietrza. Dzięki temu są one praktycznie bezobsługowe.

Ważną zaletą hydroforów przeponowych jest to, że pozwalają one na zastosowanie metody uzdatniania wody bez jej wstępnego napowietrzania. Dzięki temu możemy wybrać w pełni automatyczny odżelaziacz, odmanganiacz, zmiękczacz lub stację 3w1. Takie urządzenie nie wymaga obsługi ze strony użytkownika, jedynie okresowego uzupełniania czynnika chemicznego. Regeneracja złoża odbywa się w pełni automatycznie.

Co z wadami?

Paradoksalnie to, co stanowi główną zaletę hydroforów przeponowych, jednocześnie może okazać się wadą. Chodzi oczywiście o membranę. Zawsze istnieje ryzyko, że przepona się rozwarstwi i trzeba będzie ją wymienić (objawem jest brak możliwości uzupełnienia ciśnienia w zbiorniku, częste załączanie się pompy oraz niski wydatek wody).

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo takiej awarii, warto od razu zainwestować w markowy produkt. Szczególnie polecane są zbiorniki przeponowe wspomnianej firmy GWS oraz polskiego producenta Hydro-Vacuum.

Po stronie wad można wymienić również to, że zbiornik przeponowy ogranicza wybór metody uzdatniania wody. Nie skorzystamy z najtańszego w eksploatacji rozwiązania, czyli napowietrzania i filtracji kwarcowej.

Szeroki wybór hydroforów przeponowych, w tym całkowicie bezobsługowych modeli GWS, znajdziesz w sklep-hydros.pl, gdzie skorzystasz także z fachowego doradztwa na etapie doboru zarówno zbiornika hydroforowego, jak i pozostałych elementów instalacji wodnej.