© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Podstawowe zasady BHP w magazynach

zasady BHP w magazynach
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Wszystkie firmy, które korzystają lub zamierzają korzystać w swojej działalności z magazynów, powinny uwzględniać przepisy BHP obowiązujące w tych obiektach. Te regulacje prawne służą zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno pracownikom magazynów, jak i składowanych w nich towarów.

Magazyn musi być bezpieczny

Jak zauważa specjalista z firmy LARGO HALE z Gdańska dostarczającej nowoczesne hale magazynowe, już na etapie produkcji bądź budowy magazynu powinno się uwzględnić rozwiązania służące bezpieczeństwu i higienie pracy. O czym przede wszystkim należy pamiętać? Po pierwsze, magazyn powinien być dostosowany do rodzaju składowanych w nim produktów. W halach magazynowych nie może zabraknąć informacji o dopuszczalnym obciążeniu regałów, ramp i podłóg. Równie ważne są bezpieczne schody wewnętrzne i zewnętrzne oraz inne rozwiązania służące do poruszania się po różnych poziomach magazynu. Nawierzchnie muszą być suche, a tam, gdzie może zalegać pył, ażurowe.

Co jeszcze jest ważne?

Drogi transportowe: zgodnie z zasadami BHP w magazynach musi być zachowana bezpieczna odległość między pojazdami, które się mijają oraz między pieszymi i pojazdami, jak również między pojazdami a wyposażeniem magazynu. Na tego rodzaju drogach nie mogą występować progi i stopnie, a pracodawca jest zobowiązany do ustalenia, z jaką maksymalną prędkością mogą poruszać się pojazdy transportowe. Kolejną ważną kwestią są przejścia między regałami, kontenerami czy stosami materiałów, które w przypadku ruchu jednokierunkowego powinny mieć co najmniej 0,75 metra szerokości, a dwukierunkowego – jest to minimum metr. Wielkość tych odstępów musi również uwzględniać poruszanie się magazynowymi środkami transportu. W magazynie nie może oczywiście zabraknąć dróg ewakuacyjnych, które powinny być odpowiednio rozmieszczone i oznakowane. Projektanci magazynów i ich wyposażenia powinni zadbać o odpowiednie oświetlenie i temperaturę. Również poziom hałasu w magazynie nie może przekraczać przewidzianych norm (85dB).

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry