Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak wyrabia się beton – przepis na udaną mieszankę

Jak wyrabia się beton
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Beton to jeden z najbardziej podstawowych materiałów budowlanych. Wykorzystuje się go tak powszechnie, że w sumie trudno wyobrazić sobie coś prostszego wskładzie oraz produkcji. W rzeczywistości jednak samodzielne uzyskanie betonu o pożądanych właściwościach jest dość trudne i wymaga pewnego doświadczenia.

Klasa betonu

Zanim zabierzemy się za przygotowanie mieszanki betonowej, musimy wiedzieć, że wyróżnić możemy kilka klas tego tworzywa. -Skład każdej z nich jest taki sam i obejmuje cement, piasek, wodę oraz kruszywo, różnicę stanowią odmienne proporcje – wyjaśnia specjalista firmy Hydrobudowa. Najłatwiejsze, ale zarazem charakteryzujące się najniższą jakością są betony z klas C 8/10 i C 12/15. Samodzielne przygotowanie betony klasy wyższej, szczególnie jeśli nie mamy doświadczenia jest dużo trudniejsze.

Beton klasy C 8/10

Beton tej klasy nazywany jest również chudym betonem. Wykorzystuje się go powszechnie na placach budowy – stanowi materiał na podkład pod fundamenty, warstwę dociskową na tarasach oraz tzw. szlichtę, czyli wyrównawczą podłogi. Proporcje składników do wykonania metru sześciennego betonu chudego wynoszą:

  • Cement – 160 kg
  • Piasek – 2200 kg
  • Woda – 75 litrów

Jak widać po proporcjach beton po wyrobieniu będzie miał dość gęstą konsystencję, która sprawi że będzie go ciężko wyrobić w betoniarce. Z tego powodu jeśli beton ma być wykorzystany jako podkład stabilizujący grunt pod fundamentami, często wyrabia się go od razu w wykopie fundamentowym. Jeśli beton ma być wyrabiane w temperaturze poniżej zera, konieczne jest zmniejszenie ilości wody o od 10 do 20% i dodanie odpowiedniej domieszki. Należy również pamiętać o tym, by nie rozwadniać chudego betonu – jeśli mieszanka jest zbyt gęsta, dodajemy do niej zaczyn cementowy o takiej samej proporcji cementu do wody. Jeśli wyrabiamy beton na podłożu, proces ten powinien wyglądać następująco: na przygotowanym podłożu rozsypujemy warstwę piasku, a na nim warstwę cementu. Następnie miesza się je dokładnie, na przykład przy pomocy grabi, do uzyskania jednolitej barwy. Na koniec mieszankę skrapla się stopniowo wodą i ubija drewnianym drążkiem.

Beton klasy C12/15

Cement tej klasy miesza się w następujących proporcjach (do uzyskania jednego metra sześciennego)

  • Cement – 275 kg
  • Piasek – 590 kg
  • Żwir – 1377 kg
  • Woda – 165 l

Niewielkie ilości mieszanki można wymieszać w skrzyni lub na taczce przy pomocy łopaty. Podobnie jak w przypadku betonu chudego najpierw sypiemy piasek, potem cement i mieszamy do uzyskania jednolitej, szarej barwy. Następnie dolewamy wody i mieszamy. Jeśli do mieszania używamy betoniarki na początek wlewamy do niej część wody i wsypujemy cement. Następnie stopniowo dosypujemy piasek i żwir, uzupełniając resztką wody.


Bardzo istotne jest, by mieszanie składników w betoniarce trwało odpowiednią ilość czasu. Zbyt krótkie mieszanie nie daje jednolitej masy, zaś zbyt długie sprawia, że cząsteczki masy oddzielają się od siebie, przez co beton traci na jakości.