© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

  • Home
  • Budownictwo
  • Alpinizm przemysłowy – od pasji do ekstremalnie atrakcyjnej pracy

Alpinizm przemysłowy – od pasji do ekstremalnie atrakcyjnej pracy

Alpinizm przemysłowy
 |  Redakcja  |  Budownictwo

Wraz z postępującym rozwojem technologii, każdego roku powstają nowe, niekiedy ekstremalnie niebezpieczne zawody. Jednym z najtrudniejszych i, jednocześnie najbardziej ryzykownych, jest alpinizm przemysłowy. Prace wysokościowe wiążą się między innymi z trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz obowiązkami, podczas pełnienia których pracownik nie może sobie pozwolić nawet na najmniejszy błąd.

Predyspozycje osobowościowe

Predyspozycje osobowościowe mają kluczowe znaczenie w każdej pracy – nie tylko tej ekstremalnej. Wiele osób jest w stanie z łatwością wymienić przynajmniej kilka zawodów, których nigdy nie chcieliby podjąć. Przykładowo, ktoś, kto cierpi na klaustrofobię, nie mógłby zostać górnikiem, natomiast osoba z lękiem wysokości, nie powinna być alpinistą przemysłowym.

Praca na wysokości – dla kogo?

Do wykonywania prac wysokościowych wybierane są wyłącznie osoby, które posiadają określone cechy psychiczne oraz dysponują stosownymi uprawnieniami. Zgodnie z obowiązującym prawem, pracownik wysokościowy to każdy, kto pracuje na powierzchni, znajdującej się na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłogi (ziemi) i posiada aktualne badania do pracy w tym zawodzie.

Niezbędne badania

Badania, uprawniające do wykonywania prac na wysokości, najczęściej są aktualne przez okres 2 lub 3 lat i polegają zwykle na konsultacjach neurologicznych, laryngologicznych oraz okulistycznych. Dla potencjalnych pracodawców, duże znaczenie ma również doświadczenie kandydatów do pracy, które w tej branży jest szczególnie wskazane (nie jest natomiast obligatoryjne). Wymogiem do podjęcia pracy w charakterze alpinisty przemysłowego jest ukończenie kursu przygotowawczego.

Szkolenia wysokościowe

W latach 80. osoby, które ukończyły kurs wysokogórski i posiadały doświadczenie zdobyte podczas wypraw w góry były uznawane za fachowców z branży alpinizmu przemysłowego. Aby zostać alpinistą przemysłowym, wystarczyło wówczas ukończyć kurs wspinaczki skałkowej. W latach 90., aby uzyskać kwalifikacje, uprawniające do tego zawodu, należało odbyć kilkudniowy kurs, organizowany przez Polski Związek Alpinizmu, który polegał na wspinaniu się po skałach i zjeżdżaniu z nich, za pomocą dwóch lin.

Obecnie, każdy, kto chciałby zostać alpinistą przemysłowym, powinien ukończyć szkolenie wysokościowe IRATA, które trwa 30 godzin. Co ciekawe, jego akredytacja nie jest ustawowo wymagana, natomiast wielu pracodawców, w trosce o zdrowie i życie swoich pracowników, zdecydowanie woli zatrudniać osoby, które ukończyły to szkolenie.

Szkolenia wysokościowe – wymagania

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy mieć ukończone 18 lat i nie posiadać żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogłyby uniemożliwić kandydatowi na stanowisko alpinisty przemysłowego, wykonywanie tego zawodu. Przykładowe schorzenia, wykluczające z pracy na wysokości to: choroby serca, epilepsja, wysokie ciśnienie, a także cukrzyca, choroby alkoholowe i psychiczne.

Idealny kandydat do pracy na stanowisku alpinisty przemysłowego powinien być sprawny fizycznie, wytrzymały psychiczne, a także musi doskonale znosić skrajne warunki atmosferyczne, takie jak przenikliwy mróz, czy bardzo wysoka temperatura powietrza.

Dodatkowe szkolenia uzupełniające

Szkolenia z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości z uwzględnieniem przeglądów technicznych sprzętu. Taki kurs można wykonać np. w firmie PROTEKT (http://protekt.com.pl).

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry