© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

  • Home
  • Budownictwo
  • Inwentaryzacja przyrodnicza sprzymierzeńcem przedsiębiorców i zwierząt

Inwentaryzacja przyrodnicza sprzymierzeńcem przedsiębiorców i zwierząt

inwentaryzacja przyrodnicza
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Niejednokrotnie zdarza się, że planowana inwestycja będzie wiązać się z ingerencją w tereny zielone. Mając to na uwadze, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, należy zgromadzić potrzebne dokumenty i pozwolenia tak, aby uniknąć opóźnień w harmonogramie prac. Obecnie inwentaryzacja przyrodnicza jest wymagana przy realizacji niemal każdego rodzaju przedsięwzięć, takich jak farmy fotowoltaiczne, drogi ekspresowe, termomodernizacja budynków. Sprawdź, jakie korzyści daje taka dokumentacja.

Inwentaryzacja przyrodnicza sprzymierzeńcem przedsiębiorców i zwierząt

Niejednokrotnie zdarza się, że planowana inwestycja będzie wiązać się z ingerencją w tereny zielone. Mając to na uwadze, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, należy zgromadzić potrzebne dokumenty i pozwolenia tak, aby uniknąć opóźnień w harmonogramie prac. Obecnie inwentaryzacja przyrodnicza jest wymagana przy realizacji niemal każdego rodzaju przedsięwzięć, takich jak farmy fotowoltaiczne, drogi ekspresowe, termomodernizacja budynków. Sprawdź, jakie korzyści daje taka dokumentacja. 

Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Raport zawiera szczegółowe informacje o bioróżnorodności terenu inwestycji, a także obszarów przylegających. Uwzględniony w nim jest każdy element przyrody, od grzybów, po szatę roślinną i siedliska zwierząt. Osoba przeprowadzająca inwentaryzację przyrodniczą ocenia także potencjał przyrodniczy konkretnego miejsca. Rezultaty rozpoznania terenowego w połączeniu z historycznymi danymi są podstawą do waloryzacji przyrodniczej. Oznacza to przyporządkowanie obszarom (innym elementom przyrody) konkretnych rang/kategorii ważności lub cenności przyrodniczej. Dokładna analiza pozwala nam planować działania z poszanowaniem procedur ochrony przyrody. 

Kompletna inwentaryzacja przyrodnicza - jak przebiega? 

W zakres usługi wchodzą prace terenowe, na podstawie których dokonuje się i sporządza dokumentację z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej. Zanim jednak udamy się w teren przystępujemy do prac kameralnych. Polegają one na zapoznaniu się z dostępnymi materiałami dotyczącymi terenu badań. Są to wszelkiego rodzaju publikacje naukowe lub popularne oraz mapy. Szczególnie istotna jest analiza położenia inwestycji względem obszarów chronionych lub innych terenów cennych przyrodniczo. Cennym źródłem są w tym względzie ortofotomapy oraz zasoby GDOŚ. Inwentaryzacja przyrodnicza, to przede wszystkim jednak praca w terenie. Możemy również liczyć na pomoc w kontaktach z organami Państwowymi. Nie musimy się przejmować sporą ilością formalności, co chyba ceni wielu z nas. U swojego boku będziemy mieli prawdziwych fachowców w swojej dziedzinie. Przeprowadzą nas przez wszystkie etapy zgodnie z procedurami ochrony przyrody. 

Czy jest mi potrzebna inwentaryzacja przyrodnicza?

Zdecydowanie tak! Prawidłowo zebrane dane pozwolą na takie przeprowadzenie działań, aby zminimalizować lub nawet całkowicie wykluczyć negatywny wpływ na środowisko. Inwentaryzacja przyrodnicza to nie tylko wymóg formalny, niesie ona ze sobą wiele korzyści. 

Często zdarza się, że odnotowuje się obecność kilku lub kilkunastu gatunków chronionych. Zgodnie z przepisami prawa, nie możemy działać na ich niekorzyść. Jednak nie zrażajmy się - to jeszcze nie oznacza, że nasza inwestycja nie może zostać zrealizowana. Doświadczony ekspert wskaże nam właściwe kroki, dzięki którym będziemy działać w harmonii z otaczającą przyrodą. Dobrym przykładem są korytarze migracji zwierząt przecinające drogi. Zwierzęta nie są narażone na niebezpieczeństwo, w przypadku kierowców zmniejsza się ryzyko kolizji, np. z sarną czy dzikiem. Jak widać, są to obustronne korzyści. Jest to inaczej mówiąc kompensacja przyrodnicza - ogranicza ona szkodliwe skutki naszej inwestycji na otoczenie.

Koszt inwentaryzacji przyrodniczej

Cena wykonania inwentaryzacji przyrodniczej jest uzależniona od kilku czynników. Przede wszystkim bierze się pod uwagę rozległość terenu oraz czas poświęcony na przeprowadzenie badań. Dużo też zależy od poziomu trudności. Niekiedy bada się tereny obfitujące w faunę i florę, innym razem może być to mniejsze połacie ziemi lub niewielki obiekt, które można ocenić znacznie szybciej. Koszt sporządzenia kompletnego raportu to przeważnie od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Pamiętajmy, że analizy terenu dokonuje więcej niż jedna osoba. To zespół specjalistów, każdy z rozległą wiedzą w swojej dziedzinie. Im większa różnorodność gatunkowa, tym więcej osób musi poświęcić swój czas na badania. Trzeba zdawać sobie sprawę, że właściwie sporządzonej inwentaryzacji przyrodniczej nie skończy się w tydzień. Przeważnie prace mogą potrwać kilka lub kilkanaście miesięcy. Rozsądnym terminem na przeprowadzenie badań jest wiosna, aż do wczesnego lata.

Artykuł powstał we współpracy z ekspertami od przyrody z AvesNature

 

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry