© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak działa oddymianie grawitacyjne?

 |  Redakcja  |  Budownictwo

Sprawny, wydajny i zawsze skuteczny system przeciwpożarowy w rzeczywisty sposób ratuje życie i może zapobiec powstaniu ogromnej ilości szkód. Dzięki temu, że oddymianie grawitacyjne wykorzystuje naturalne procesy, jest jedną z tych instalacji, które powinny znaleźć się w każdym budynku. Jednak jak ono właściwie działa?

Przepływ dymu a bezpieczeństwo 

Utrzymując w czystości drogi ewakuacyjne, takie jak korytarze i klatki schodowe, systemy oddymiania grawitacyjnego umożliwiają bezpieczną, zgodną z wymogami ewakuację z budynków mieszkalnych i komercyjnych, zapewniając jednocześnie odpowiedni dostęp dla straży pożarnej. Dzieje się tak dlatego, że podczas pożaru zwiększa się temperatura powietrza i gazów w nim zawartych. Powoduje to spadek jego gęstości, dzięki czemu przy odpowiednio zaaranżowanym ruchu cząsteczek, mogą zostać one wypchnięte ku górze. Dym kumuluje się pod sufitem i stamtąd zostaje usunięty przez wentylatory lub świetliki. Jednocześnie w niższych partiach budynku przez umieszczone otwory dostaje się świeże powietrze, które kontynuuje cały cykl. 

Dokładny opis tego, jak działa oddymiane grawitacyjne, znajduje się na stronie https://www.promattop.pl/pl-pl/biuro-projektowo-inzynierskie/projektowanie/system-wentylacji-pozarowej-oddymianie-grawitacyjne

W związku z tym, że dym cały czas wypychany jest z dróg ewakuacyjnych, ludzie uwięzieni w płonącym budynku mogą uciec bez narażenia się na działania toksycznych gazów i oparów, które to są najczęściej główną przyczyną powikłań zdrowotnych i zgonów wśród ofiar pożarów. 

Ekstremalne warunki a skuteczność oddymiania grawitacyjnego  

Oddymianie grawitacyjne jest wysoce odporne na ciepło (działa nawet w warunkach przekraczających 1000oC) i spełnia standardowe wymagania przeciwpożarowe. Elementy systemu, które umieszcza się na dachach budynków, są także niewrażliwe na silne podmuchy wiatru. Wielu producentów zabezpiecza je również powłoką chemiczną, przez co nie występuje na nich rdza lub inne osady, które pojawiają się przy naturalnym zużyciu. Oddymianie grawitacyjne może więc działać cały czas, niezależnie od ekstremalnych warunków. 

 

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry