Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Oznakowanie poziome – dlaczego warto?

 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Każda droga, parking lub miejsce pracy powinny być właściwie oznakowane – dotyczy to znaków poziomych oraz pionowych. Banał. To tak, jakby powiedzieć, że nie wolno zabijać, bo to złe. Oczywiście, mamy tego świadomość, lecz co w związku z tym robimy, to jest już inna sprawa. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego naprawdę warto w praktyce zastosować się do wszystkich, niekiedy naprawdę skomplikowanych norm i przepisów, określających, jak oznakowane powinno być dane miejsce.

Sprawność i szybkość prac = zysk

W przypadku zakładów pracy, hal i magazynów właściwe oznakowanie terenu, oznacza sprawniejszą i efektywniej przebiegającą pracę w danym miejscu. Unikając kolizji i innego rodzaju wypadków oraz wyznaczając najskuteczniejsze ciągi komunikacyjne, maksymalizujesz rezultaty prac. W praktyce zapewne przełoży się to na liczbę zleceń lub klientów, a co za tym idzie – zysków. Celem prowadzenia działalności jest przecież jak największy zysk. Jeśli coś do tego prowadzi, to chyba warto z tego skorzystać, prawda? Oczywiście, wykonanie oznakowania wiąże się z pewnym wydatkiem i inwestycją, lecz wszystko zwróci Ci się niejeden raz w momencie, gdy zaczniesz odczuwać pozytywne efekty zastosowania oznaczeń.

Bezpieczeństwo pracowników = zysk

Bezpieczeństwo osób, które poruszają się po danym terenie, powinno być najwyższym celem, stojącym ponad wszystkimi innymi. Nie łudźmy się jednak, że dla każdego tak jest. Odwołując się ponownie do porównania z początku artykułu, zabijać również nie można, a jednak zabójcy specjalnie się tym nie przejmują i zabijają dalej. Przełóżmy więc bezpieczeństwo ludzi na materię finansową.

Unikając dzięki właściwemu oznakowaniu wypadków na Twoim terenie, unikasz też potencjalnych konsekwencji prawnych takich wypadków – zadośćuczynień, odszkodowań, rent oraz innych konsekwencji finansowych. Zapewniając bezpieczne warunki pracy, sprawiasz również, że Twoja firma staje się atrakcyjniejsza dla potencjalnych pracowników. Zyskujesz lepszą, bardziej wykwalifikowaną i kompetentną siłę roboczą. Zatrudniając efektywniejszych pracowników, zyskujesz też znów na płaszczyźnie finansowej – świadczysz lepszej jakości usługi, wzbudzasz zainteresowanie oraz zaufanie nowych klientów, otrzymujesz więcej zamówień lub zleceń. Prosty ciąg przyczynowo – skutkowy, który często jest jednak zbyt skomplikowany, aby zrozumieć płynące z niego korzyści. Ponownie wniosek jest taki, że inwestycja w zgodne z normami oznakowanie, jest w rzeczywistości inwestycją w siebie, w pracowników, w rozwój firmy.

Bezpieczeństwo sprzętu = zysk

Na niewłaściwym oznakowaniu poziomym oraz pionowym cierpi również sprzęt, którego używasz. Korzystając z dłuższych, mniej efektywnych ciągów komunikacyjnych, narażasz swoje maszyny na nadmierną eksploatację, przez co po prostu szybciej się zużyją. Eliminując ryzyko wypadków na swoim terenie, ratujesz przecież ponadto nie tylko swoich pracowników, lecz też używany sprzęt. Oprócz zdrowia i życia ludzkiego w potencjalnym wypadku mogłoby ucierpieć urządzenie, za które być może zapłaciłeś dużo pieniędzy i ponownie dużo zapłaciłbyś, aby je naprawić lub zakupić nowe. Unikasz nieprzewidzianych kosztów finansowych, więc tak naprawdę ponownie maksymalizujesz zysk swojej firmy.

Jak widać, warto zastosować się do norm prawnych dotyczących miejsca pracy, czy miejsca, gdzie odbywa się ruch – nawet tych najbardziej restrykcyjnych norm. Niektórych może przekonać po prostu kwestia dobra drugiego człowieka i zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Nawet tę sprawę da się jednak przełożyć na konkretne liczby i finanse, co zaś powinno przekonać tych nieprzekonanych dotychczas.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez firmę Oznakowanie poziome, specjalizującą się w malowaniu pasów w obiektach przemysłowych.