© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak rozsądnie planować dużą inwestycję budowlaną?

 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Budowa to ogromne koszty, wiele nerwów i trudnych decyzji, które w dużej mierze będą potem rzutować na to, w jakich warunkach będziemy później mieszkać. Dokładne zaplanowanie całej inwestycji jest zatem kluczowym elementem, ponieważ w dużej mierze pozwala mieć wszystko pod kontrolą – i czas, i finanse, i postęp robót.

Etapy budowy

Zaczynamy od planowania. Na tym etapie podejmujemy bardzo ważne decyzje – czyli oceniamy, jakie mamy środki finansowe, ile czasu i jakim zapleczem technologicznym dysponujemy. Warto na tym etapie podjąć decyzje odnośnie rodzajów ogrzewania czy konkretnych przyłączach lub nowoczesnych technologiach. To również moment na sporządzenie różnych scenariuszy na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń lub też okoliczności, których nie przewidzimy.
Jeśli nie mamy doświadczenia w organizacji budowy domu, czyli harmonogramu prac, przerwa technologicznych czy sprzętu, który na budowie powinniśmy zapewnić, od spraw logistycznych i budowlanych warto mieć doświadczonego kierownika budowy, a wynajem sprzętu budowlanego zapewnia Boels, sprawdzona ekipa i mądry inspektor nadzoru to klucz do efektywnych prac.

Zainwestuj w plan

Do zaplanowania jest sporo. Poza sprawami formalno-prawnymi główne założenia dotyczą rozpoczęcia i zakończenia budowy. To pierwsze często wiąże się z udzielonym kredytem. Każda z robót budowlanych wymaga też konkretnego oszacowania w kwestii czasu i właśnie wtedy konieczne jest zastosowanie przerwy technologicznej. Powinniśmy również pomyśleć o tym, że na tempo prac duży wpływ będzie miała pogoda. A tego nie jesteśmy w stanie do końca zaplanować.
Kolejnym aspektem jest również finansowanie budowy. Warto od początku założyć, że koszt ostateczny będzie zdecydowanie wyższy od wstępnej wyceny. Wycena inwestycji zależy oczywiście od wielkości domu lub też użytych materiałów, ale odpowiednio oszacowanie pozwala uniknąć przykrych niespodzianek. Warto wyliczyć konkretną kwotę już we wniosku kredytowym i skrupulatnie pilnować finansów na każdym etapie budowy. Wiele osób zleca wykonanie harmonogramu i kosztorysu firmom zewnętrznym. To rozwiązanie sprawdza się, jeśli nie chcemy być zaskoczeni całkowitymi kosztami lub też brakiem funduszy na zakończenie budowy.
Na ile się da, warto zatrudnić doświadczoną ekipę budowlaną i najlepiej uczynić to z polecenia kogoś, komu podobną inwestycję już wykonywali. To dobry pomysł, ponieważ możemy zobaczyć efekty tych prac. Sprawdzona ekipa dysponuje swoim sprzętem lub też wynajmuje go od innych firm. A to dla nas duże oszczędności czasu i pieniędzy.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry