© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Projektowanie i budowa marketów

 |  Redakcja  |  Budownictwo

Wielkopowierzchniowe sklepy samoobsługowe zajmują obecnie dominującą pozycję na rynku handlowo-usługowym. Jest to zasługa dostępnego w nich asortymentu towarów, znacznie szerszego niż w mniejszych sklepach oraz bardzo atrakcyjnych cen. Projektowanie i budowa tego typu obiektów musi przebiegać z zachowaniem pewnych zasad, podyktowanych zarówno względami prawnymi, jak i finansowymi.

Projektowanie marketów
Jak tłumaczy nasz rozmówca z firmy Ribet, specjalizującej się w generalnym wykonawstwie obiektów budowlanych, każdy projekt powierzchni handlowej musi uwzględniać dwie kwestie – ekonomiczne zagospodarowanie przestrzeni oraz komfort klienta. Układ marketu, rozmieszczenie jego poszczególnych sekcji może mieć bardzo istotny wpływ na wyniki sprzedażowe. Dlatego powszechnie stosuje się pewne triki. Jednym z nich jest umieszczanie sekcji z pieczywem czy mięsem i wędlinami jak najdalej od wejścia, gdyż są to najbardziej potrzebne produkty spożywcze, po które wybiera się do marketu większość klientów – przechodząc po drodze przez inne sekcje, są oni wystawieni na ekspozycję innych towarów. To samo tyczy się umiejscowienia kas sklepowych względem wejścia – powinny one znajdować się jak najdalej od siebie, aby skłonić klienta do pokonania jak najdłuższej drogi. Zazwyczaj obiekty tego rodzaju zazwyczaj oświetlane są wyłącznie za pomocą światła sztucznego – nawet jeśli projekt zakłada obecność okien, to są one zasłaniane. Dzięki temu zyskiwana jest dodatkowa przestrzeń na ekspozycje, a ponadto uwaga klienta nie jest rozpraszana przez widoki na zewnątrz. Aby zapewnić klientom komfort korzystania ze sklepu, należy zadbać o odpowiednią szerokość alejek (zazwyczaj wynosi ona nie mniej niż 120 centymetrów) oraz wysokość półek.

Budowanie supermarketów
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, których powierzchnia przekracza 2 tys. m2 mogą być budowane tylko i wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego. Oznacza to, że markety powyżej tego limitu nie będą mogły powstać na terenach gmin nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego. Obecne przepisy zostały zatwierdzone w 2015 roku, są przywróceniem stanu sprzed 2007 – wtedy limit powierzchni został zmniejszony do 400 m2, jednak poprawka ta została odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny. Od tamtej pory w tej kwestii istniała luka prawna, dzięki której możliwe było budowanie tak dużych obiektów również na podstawie warunków zabudowy.

Firma Ribet to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w generalnym wykonawstwie różnego rodzaju obiektów – mieszkalnych, biurowych oraz handlowych.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry