• Home
  • Budownictwo
  • Nowoczesne metody badań diagnostycznych konstrukcji budowlanych

Nowoczesne metody badań diagnostycznych konstrukcji budowlanych

20 kwiecień 2016

Projektowanie i konstruowanie budowli jest bardzo trudnym zajęciem powierzanym znającym się dobrze na swoim fachu architektom i projektantom. Obiekty powinny zapewniać nie tylko komfort i ładny wygląd, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Niestety, nie da się uniknąć mniejszych lub większych uszkodzeń, które powodowane są również warunkami naturalnymi. Niektóre z nich wymagają także szczególnej diagnostyki przeprowadzanej przez specjalistyczne firmy.

Na jakie uszkodzenia narażone są konstrukcje budowlane?
Konstrukcje budowlane są narażone na różnego rodzaju uszkodzenia związane z: degradacją konstrukcji na skutek korozji chemicznych i biologicznych, błędami projektowo-wykonawczymi, wadami materiałowymi, zaniedbaniami związanymi z utrzymaniem oraz uszkodzeniami eksploatacyjnymi. Istnieją różne metody wykrywania wad i defektów w budowlach, a nowoczesne i zaawansowane techniki umożliwiają wykonanie tego procesu w sposób nieniszczący. Lokalizują one m.in. pęknięcia, odspojenia, niewłaściwy rozkład i otulenie zbrojenia, grubość powłok ochronnych elementów metalowych oraz konstrukcji stalowych, przecieków i zawilgoceń.

Nieniszczące metody wykrywania wad w konstrukcjach budowlanych
Przykładem takiego badania jest metoda ultradźwiękowa, która pozwala ocenić wytrzymałość betonu na ściskanie oraz wykrycie wad wewnętrznych w betonie. Dokonuje się tego za pomocą betonoskopów na podstawie prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych. Znane są również metody Impact Echo (IE) oraz slab Impulse Response (IR). Pierwsza z nich wykorzystuje falę sprężystą, która jest wzbudzana na powierzchni elementu konstrukcyjnego. Pozwala to np. na pomiar głębokości rys powierzchniowych, grubości nawierzchni jezdni oraz ocenę jakości zabezpieczenia kabli sprężających.

W metodzie IR analizowane są właściwości elastyczne materiału w zakresie częstotliwości 0-1 kHz. Umożliwia szybką i powierzchniową ocenę właściwości elastycznych betonu. Na ich podstawie można wykryć m.in. pustki pod płytami oraz nawierzchniami drogowymi, uszkodzenia spowodowane zamrażaniem wody w betonie, a także odspojenia pomiędzy naprawami a konstrukcją betonową oraz obszary niezagęszczonego betonu w stałych konstrukcjach.

Jeżeli w diagnostyce zastosujemy metodę termograficzną, możemy wykryć np. aktywne przecieki lub ich odnawianie, obszary odspojeń okładzin, a także delaminacji, czyli utraty spójności poszczególnych warstw konstrukcji. Polega ona na pomiarze temperatury, która jest emitowana przez badany element lub na jego ogrzaniu przez laser i obserwacji gradientu temperatury emitowanej przez obiekt.

Do kogo zgłosić się po kompleksowe badania diagnostyczne?
Nowoczesny i mobilny sprzęt używany do wymienionych badań oraz funkcjonalne laboratoria budowlane są coraz częściej stosowane, aby zapewnić kompleksową usługę wykrywania różnego rodzaju wad i defektów w budowach. Definiowaniem przyczyn uszkodzeń konstrukcji budowlanych, a także opracowaniem projektów remontów badanych obiektów zajmują się specjalistyczne firmy diagnostyczne. Jedną z nich jest BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o., która dokonuje badań elementów konstrukcyjnych oraz całych obiektów w celu określenia stateczności, stopnia zużycia, zaawansowania procesów korozyjnych oraz izolacyjności cieplnej.

magazyn

Popularne

Wybrane

Szkolenia z zamówień publicznych 2020

Szkolenia z zamówień publicznych – dlaczego warto w nie inwestować?

20 październik 2020
dron podwodny

Do czego służy dron podwodny i jak wybrać model dla siebie?

19 październik 2020

Zapisz się do naszego Newslettera

Home | O nas | Reklama | Kontakt